Uw zoekacties: Pelegrym ten Toerne, richter te Oldenzaell, oorkondt dat Arn...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
23 Pelegrym ten Toerne, richter te Oldenzaell, oorkondt dat Arnt opt Loe en zijn vrouw Ghese met hun zoon Gherardus hebben verkocht en geleverd met hand en mond aan Gherd, zoon van wijlen Henrick Beckers, en zijn vrouw Elziken een rente van 6 schepel winterrogge Deventer maat uit hun erve Loehuus, gelegen in de mark Berchhusen en kerspel en gericht van Oldenzaell onder belofte van vrijwaring en levering naar leenrecht.
Hs: Afschrift in Cartularium II fol. 14 (blz. 27), in het archief van het klooster Sibculo.