Uw zoekacties: Roloff van Scheven, richter te Enschede, oorkondt dat Herman...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
21 Roloff van Scheven, richter te Enschede, oorkondt dat Herman van Keppel, zoon van wijlen Herman van Keppel, ridder en zijn vrouw Fredrere voor hem in het heimaal hebben verkocht aan prior en convent van Galilera in Zybekeloe een rente van 6 mud winterrogge Oldenzaalse maat uit hun erve Mensinck, gelegen bij de es van de stad Enschede, en voorts uit al hun tegenwoordige en toekomstige goederen.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol. 12 vs. (blz. 24), in het archief van het klooster Sibculo.