Uw zoekacties: Lubbert Blanckvoerdt verklaart, als leenheer, beleend te heb...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
743 Lubbert Blanckvoerdt verklaart, als leenheer, beleend te hebben, ten behoeve van Prior en Convent in Zybekeloe, Wylhelm Holterman met de grove en smalle tienden over het Magesgoed te Anwelde, en de dito tienden over het erve ten Paren, beide gelegen in het gericht en kerspel Hardenborch, buurschap Anwede.
Mannen van 't Sticht: Jacob van Uuterwijck Johanssz en Derck ten Hulzebuijsch.
Gegeven inden jaer onss Heren dusent vijffhundert ende sessen de tsoeventich den sesten dach Septembris.
Met ht uith.z.v.Lubbert B1.
n.Sibculo CXCV.
Niet bij v.D.