Uw zoekacties: Lubbert Blanckevoerdt verklaart, als leenheer, beleend te he...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
738 Lubbert Blanckevoerdt verklaart, als leenheer, beleend te hebben, ten behoeve van Prior en Convent van Galilea in Zybekeloe, Jacob van Utterwijck Johanssz met het erve Vrijling c.a. gelegen in de buurschap van Diffell, kerspel van Hijemse, benevens met het erve Velsert, c.a., gelegen in de buurschap en het kerspel van Hijemse, en beide in het gericht van Hardenberge.
Leenmannen van 't Sticht: Wylhelm Holterman en Wylhelm Johanssz, anders Smijt, burgemr. te Hardenborch.
Gegeven in den jaer onss Heren dusent vijffhondert ende drie ende tsoffentich den sestijnden dach der Monndt July.
Met het uih.z.v. Lubbert B1 in gr. w.
n.Sibculo CXCIV.
Niet bij v.D.