Uw zoekacties: Pauwell Blanckfvoirdt, richter ten Hardenborch, verklaart da...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
737 Pauwell Blanckfvoirdt, richter ten Hardenborch, verklaart dat Hermannus Daventriensis, prior van het convent Zybekeloe en de seniores en conventsheeren uitgebreide volmacht hebben gegeven aan den kellener des convents Sebastianus Mertens van Oldenzall en aan broeder Everdt, ambtman van het convent, om de belangen van het klooster overal en te allen tijde voor te staan.
Gegeven in den jaer onss Heren dusent vijffhundert ende enensoeventich den negeden dach van Meerte 1571.
Keurnoten: Berndt Lansing en Andreas Roloffzen.
Het opgedr.z. van den richter is afgevallen.
Oorspr. (op papier) Algm.beh.
v. Doorn.M.S.