Uw zoekacties: Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Ga...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
556 Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Sibekeloe, verklaren dat zij Ghert ten Berghe, zoon van Albert ten Berge en Locke diens vrouw, ontslagen hebben van alle hoorigheid aan het convent, omdat hij een geestelijk mensch geworden, en in het klooster gegaan is, doch met beding dat hij, het klooster verlatende, weder hoorig zal zijn als vroeger.
Int jair onsz Heren dusent vijffhondert drie ende twintich upp dach Petronelle Virginis.
Cart.v.Sibculo fol.107vo.
v. Doorn.dl.5.