Uw zoekacties: Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Ga...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
536 Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zibekeloe, verklaren dat zij Helle, dochter van Gert Waterinck en Stine diens vrouw, ontslagen hebben van allen echt en eigendom aan het klooster zoowel uit weldaad als voor eene geldsom, blijven zij echter Koermedig aan het convent, hetgeen zij kan afkoopen voor één oud fransch schild.
Int jair unsz Heren dusent vijffhondert ende twintich upp dach sancte Marie Magdalene.
Cart.v.Sibculo fol.97vo.
v. Doorn.dl.5.T.R.