Uw zoekacties: Johan van Steenwick en Johanna van Zelwert, anders van Steen...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
501 Johan van Steenwick en Johanna van Zelwert, anders van Steenwick zijne moeder, met Johannes Zantinck, haar man en momber, verklaren beleend te hebben Derick die Baken, ten behoeve van Prior en Convent van het klooster te Zibekeloe, met de grove en smalle tienden over het "maghes guet", en over het erve ten Poren beide kerspel Hardenberge, buurschap Aenwede.
Stichtsmannen van Utrecht: Roloff Sconecamp & Claes v. Vilsteren. Int jaer onss Heren dusent vijffhondert viertijne up suncte Batholomeusavent des hilligen Apostels.
Met de uith.z.z. van Johan v.St. en Joh.Zantinck in gr. w.
o.n.Sibculo CLVi.
v. Doorn.T.R.