Uw zoekacties: Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Ga...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
483 Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zibekeloe, verklaren verkocht te hebben aan juffer Griete van Woertreden, eene jaarrente van één gouden rijnsche gld., uit hun erve ten Marienborch, en alle andere bezittingen, met bepaling dat na haren dood die rente aan het convent zal vervallen, en dat daarvoor jaarlijksch eene memorie enz. zal worden gehouden.
In den jar onsz Heren dusent vijffhondert ende neghen op dach der Vier gecroender Martelers.
In margine: vacat quia obiit anno XVcXXIX.
Cart.v.Sibculo fol. 76.
v. Doorn.dl.5.