Uw zoekacties: Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Ga...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
481 Broeder Godfridus, prior, en het convent van het klooster Galilea in Zibekeloe, verklaren dat zij Frederick, zoon van Ghert Waterinck en Stijne diens vrouw, hebben ontslagen van alle hoorigheid aan het klooster, zoowel uit weldaad als voor eene geldsom, blijvende hij echter keurmedig aan het klooster, te lossen met 1 oud fransch schild.
Int jar ons Heren dusent vijffhondert ende achte op sunte Lucie dach virginis et martiris.
Cart.v.Sibculo fol. 73vo.
v. Doorn.dl.5.