Uw zoekacties: Henrick Kanfferbeeck, richter te Herdenberge, verklaart dat ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
334 Henrick Kanfferbeeck, richter te Herdenberge, verklaart dat Lambert Zuest, wonende te Zibekeloe, al zijne goederen aan het convent van Galilea in Zibekeloe heeft afgestaan waarvoor dat convent hem levenslang behoorlijk zal onderhouden.
Kornoten: Johan Kammen en Rotgher Wychmanninck.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende tnegentich adages na sunte Servatius dach des hilgen Biscopes ende Confessoers.
Met de uith.z.z.v.d. richter en Lambert Z. in gr. w.
o.n.Sibculo CXXVII.
Cart.p.273.
v. Doorn.T.R.