Uw zoekacties: Steven Kamferbeeck en Ghert Mulert, rentmrs. in Zallant, ver...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
249 Steven Kamferbeeck en Ghert Mulert, rentmrs. in Zallant, verklaren dat Albert Waterinck en Swene zijne dochter hebben verkocht aan Johan Leeffertssoen van Bergenthem hun vierdepart in het erve Veldinck c.a., bedoeld in de oorkonde van 1468 April 8. Vrije lieden des hofs van Ummen; Johan ten Oestendarpe en Ernst Leeffersz.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert dree ende tachtentich op sunte Katherinenavent des heiligen joncferen.
Met de uith.zz.der beide rentmrs. in gr. w.
o.n. Wibculo LXXXVIIa.
v. Doorn.T.R.