Uw zoekacties: Ghert van Tuell, richter ten Herdenberch, verklaart dat Wych...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
155 Ghert van Tuell, richter ten Herdenberch, verklaart dat Wychmoet van Diffele en Marike hare zuster, dochter van wijlen Ffrederick van Diffele, met Cloet Cammes als momber, hebben verkocht aan Prior en Convent van Galilea in Zybekeloe, ord. St.Bern., eene jaarlijksche rente van zeven mudde wintterrogge, uit haar aandeel in het goed Nijenhuus, kerspel van Heemse, buurschap Diffele.
Koernoten: Egbert en Hermen Amsen gebrs.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert neghen ende tsestich op sunte Silvestersdach des heilighen Pawes.
Met het uith.z.v.d. richter in gr. w.
o.n. Sibculo XCIII.
v.Doorn T.R.