Uw zoekacties: Conrad van Deypholt, Elect te Osenbrug, en proost der sancti...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
110 Conrad van Deypholt, Elect te Osenbrug, en proost der sancti Lebuinikerk te Deventer verklaart, na bekomen vergunning van Deken en Capittel dier kerk, toegestaan te hebben aan Prior en Convent te Sybekeloe om te mogen koopen het aan gezegde proostdij hoorige goed Waterijnck, c.a. gelegen in het kerspel van Hardenberghe, buurschap Berghentem, bij des convents uithof ter Marienborch gelegen, tegen een jaarlijksche tijns van een schilling, en met eenige andere bepalingen.
Ghegeven in den jaer unses heren dusent verhundert sesse unde vijftich des anderen daghes na sunte Ambrosiusdach des hilighen Bisscops.
Met het (besch.) uith. z.v.d. Elect in r.w.; dat van het capittel is verdwenen.
o.n. Sibculo LXIV.
v. Doorn T.R.