Uw zoekacties: Johan van Vreden en Steven Noertbeke verklaren dat zij, ten ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
2 Johan van Vreden en Steven Noertbeke verklaren dat zij, ten overstaan van Otte van der Schilt, gezworen richter des graven van Bentheim, heben verkocht aan Henrik den Kalen en Jutte zijne vrouw de Horstincstede in het dorp Ulzen.
Datering:
1347 Maart 29
Beschrijving vervolg:
Ghegeven int jaer ons Heren dusent drehundert zevene ende viertich des Donredages na Palme daghe.
Met het uith.z. van Joh.v.Vreden in groenen wasse.
o.n. Sibculo No.II (IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIf, IIg, IIh, IIi, IIk, IIl.
v. Doorn. T.R.
NB:
Verbonden aan 11 andere Charters, van de jaren: 1401 Juli 14, 1407 Febr. 6, 1418 Oct. 11, 1418 Oct. 29, 1422 Dec. 20, 1422 Dec. 20, 1429 Aug. 14, 1432 Febr. 22, 1438 Mei 26, 1473 April 25, 1490 Sept. 7..