Uw zoekacties: Willem Blanckevoort te Collendooren, leenheer, verklaart bel...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
Bijlagen
1 Regesten van charters behorend tot inventarisnummers 3077-3080
Regest
17 Willem Blanckevoort te Collendooren, leenheer, verklaart beleend te hebben Henrick Marrienburch, in zijne qualiteit als rentmr van Sibbickeloe, en ten behoeve van het convent Galilea in Sibbickeloe, met het erve Vrijlinck c.a., gelegen in de buurschap Diffelen kerspel van Heemse, benevens met het erve Veltschet c.a., gelegen in de buurschap en het kerspel Heemse en beide in het gericht van Hardenbarch.
Leenmannen: Godthart van Tellichuisen en Engbert Henricksen.
Actum Hardenbarch den 18 October in den jare 1656.
Met het (geheel versleten) uith.z.v.d. leenheer in r.w.
n.Sibculo CCX. Niet bij v.D.