Uw zoekacties: Willem Blanckevort toe Collendoren, leenheer, verklaart bele...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
Bijlagen
1 Regesten van charters behorend tot inventarisnummers 3077-3080
Regest
13 Willem Blanckevort toe Collendoren, leenheer, verklaart beleend te hebben, ten behoeve van het convent Galilea in Sibekeloe. Esken Wolters, te Hardenbarch, met het erve Vrijlinck c.a., gelegen in de buurschap van Diffelen, kerspel van Hiemse, zoomede het erve Velschet c.a., gelegen in de buurschap en kerspel van Hiemse, en beide in het gericht van Hardenbarch.
Leenmannen: Lucas Splijdtloff en Goddert van Tellichuisen te Duvelde.
Datum Collendoren desen 3en Aprilis anno 1645.
Met het (afgesl.) uith.z.v. den leenheer in r.w.
n. Sibculo CCVII.
Niet bij v.D.