Uw zoekacties: Lubbert Blanckvordt, leenheer der nabeschr. goederen verklaa...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
Bijlagen
1 Regesten van charters behorend tot inventarisnummers 3077-3080
Regest
4 Lubbert Blanckvordt, leenheer der nabeschr. goederen verklaart dat hij Jorgien Stijcke, rentmr. van Overijssel heeft belijd en beleend met de grove en smalle tienden over het "Mages guet" te Anwelde (Aneveld), en met de grove en smalle tienden over het erve ten Paren, beide gelegen in het gerecht en kerspel van Hardenborch, zooals vroeger Willem Holterman, ten behoeve der geestelijken van Galilea in Zijbijkloe en convent met die tienden was beleend.
Leenmannen: Steven Blanckvordt en Herman van der Becke.
Gegeven in den jaer ons Heeren sestijnhondert unde vijeere den dertijenden dach des mantz Junij 1604.
Met het uith. (besch.) z. van den leenheer L.B.