Uw zoekacties: Families Coolman en Elema, 1641 - 1936

500 Families Coolman en Elema, 1641 - 1936 ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Charters waarschijnlijk afkomstig uit de nalatenschap van Pieter Coolman en diens vrouw Martje Elema i
1 Akte van scheiding en verdeling door Grette Luyrts, weduwe van Yan Dorenbhos op 't Oster Neylandt, met instemming van haar zes kinderen, van alle van haar en wijlen haar man afkomstige landerijen, waarvan wordt toebedeeld aan Yan Dorenbhos en Alstie, een heert land, groot 56 1/2 grazen onder de behuizinge beklemd, in gebruik bij henzelf, gelegen binnen- en buitendijk "onder Zanster clockenslaegh" en op Wes-ter Uuytterdyck;
aan Luyrt Dorenbhos en Grettie een heert land op de Zijlldick, groot 41 1/2 gras, gelegen binnen- en buitendijks onder Zanster klokkenslag, meierwijze in gebruik bij Sywart Harmens, en 3 deimt en 1 voordel, gelegen op Spickster Uuytterdick plus 3 grazen, gelegen te Garshuysen, meierwijze in gebruik bij Hendrick Albarts;
aan Jacob Everts en Grettie 32 grazen en 1/2 voordel gras, verspreid gelegen binnen- en buitendijks te Godlinze, meierwijze in gebruik bij Yan Peters, en een heert land, groot 45 grazen, gelegen te Dickshorn, meierwijze in gebruik bij Jochem Clasen;
aan Syabbe Brondts en Anije een heert land, groot 54 grazen, gelegen te Middelstum, meierwijze in gebruik bij Peter Sybrants, en 14 grazen, gelegen te Leghkerck,-op 10 van de 14 grazen valt mede het redgerrecht "na der clouwen ommeganck"-meierwijze in gebruik bij de weduwe van Tijmen Tijerth, alsmede 2 jukken, gelegen te Fledorp in de Marne, meierwijze in gebruik bij Peter Hoyes aan Cornellis Dorenbhos en Remmeryck een heert land, groot 66 grazen, gelegen binnen- en buitendijks onder Neylanster en Mester klokkenslag, aan Julle Dorenbhos een heertland genaamd Gokema heert, groot 64 1/2 juk, gelegen binnen- en buitendijks te Cloesterbuyren, meierwijze in gebruik bij (Corn)ellis Roeckse, verleden voor Wilhelm Albarda, wonende op 't Zandt, jonker en hoofdeling
500 Families Coolman en Elema, 1641 - 1936
Inventaris
1. Charters waarschijnlijk afkomstig uit de nalatenschap van Pieter Coolman en diens vrouw Martje Elema
1
Akte van scheiding en verdeling door Grette Luyrts, weduwe van Yan Dorenbhos op 't Oster Neylandt, met instemming van haar zes kinderen, van alle van haar en wijlen haar man afkomstige landerijen, waarvan wordt toebedeeld aan Yan Dorenbhos en Alstie, een heert land, groot 56 1/2 grazen onder de behuizinge beklemd, in gebruik bij henzelf, gelegen binnen- en buitendijk "onder Zanster clockenslaegh" en op Wes-ter Uuytterdyck;
aan Luyrt Dorenbhos en Grettie een heert land op de Zijlldick, groot 41 1/2 gras, gelegen binnen- en buitendijks onder Zanster klokkenslag, meierwijze in gebruik bij Sywart Harmens, en 3 deimt en 1 voordel, gelegen op Spickster Uuytterdick plus 3 grazen, gelegen te Garshuysen, meierwijze in gebruik bij Hendrick Albarts;
aan Jacob Everts en Grettie 32 grazen en 1/2 voordel gras, verspreid gelegen binnen- en buitendijks te Godlinze, meierwijze in gebruik bij Yan Peters, en een heert land, groot 45 grazen, gelegen te Dickshorn, meierwijze in gebruik bij Jochem Clasen;
aan Syabbe Brondts en Anije een heert land, groot 54 grazen, gelegen te Middelstum, meierwijze in gebruik bij Peter Sybrants, en 14 grazen, gelegen te Leghkerck,-op 10 van de 14 grazen valt mede het redgerrecht "na der clouwen ommeganck"-meierwijze in gebruik bij de weduwe van Tijmen Tijerth, alsmede 2 jukken, gelegen te Fledorp in de Marne, meierwijze in gebruik bij Peter Hoyes aan Cornellis Dorenbhos en Remmeryck een heert land, groot 66 grazen, gelegen binnen- en buitendijks onder Neylanster en Mester klokkenslag, aan Julle Dorenbhos een heertland genaamd Gokema heert, groot 64 1/2 juk, gelegen binnen- en buitendijks te Cloesterbuyren, meierwijze in gebruik bij (Corn)ellis Roeckse, verleden voor Wilhelm Albarda, wonende op 't Zandt, jonker en hoofdeling
Datering:
1641-6-16
Omvang:
1 charter
NB:
In dorso: U. Coolman
Organisatie: Groninger Archieven

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van een Collectie charters en huurboekjes geschonken door Mr. L.F. Coolman Oud-Notaris
Bewerker:
J.H. de Vey Mestdagh
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1972
Omvang:
0,36 m standaardarchiefberging