Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 - 1916
1399 Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 - 1916 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Voorwoord
Toen in 1981 werd besloten deze inventaris te vervaardigen, was het duidelijk dat dit een grote opdracht was, niet alleen omdat het archief zelf zo omvangrijk is, maar ook omdat de grenzen ervan nog moesten worden vastgesteld, er weinig bekend was over de ontwikkeling van de lokale bestuursorganen in Groningen en hun administratie en, tenslotte, omdat eerdere bewerkingspogingen geleid hadden tot een onoverzichtelijke wirwar van verschillende nummeringen. Uiteindelijk is met deze inventaris ongeveer 550 strekkende meters archief toegankelijk gemaakt, verdeeld over meer dan 11.000 nummers.
Aanvankelijk werd één medewerker, Suzan Janssens, met de inventarisatie belast. Zij vervulde tevens de functie van gemeentelijk archiefinspecteur, waardoor zij slechts een gedeelte van haar werktijd aan dit werk kon besteden. Na enige jaren werd duidelijk dat zij voor het samenstellen van deze inventaris assistentie nodig had. In de loop van de tijd werden verschillende onderdelen van het archief ter afzonderlijke bewerking aan andere medewerkers van het gemeentearchief toevertrouwd. Zo kreeg de inventarisatie, die aanvankelijk vooral een individuele bezigheid was, meer en meer het karakter van een project, onder supervisie van Suzan Janssens.
Ofschoon deze maatregelen wel degelijk tot versnelling van de werkzaamheden leidden, was het duidelijk dat de inventaris niet klaar zou zijn wanneer Suzan Janssens in 1994 de dienst zou verlaten. Een groot deel ervan stond weliswaar op papier, maar tegelijkertijd was er ook nog een aanzienlijk aantal concepten en verbanden dat alleen in het hoofd van de belangrijkste inventarisator bestond. Enkele maanden vóór het vertrek van Suzan Janssens bleek het mogelijk Janneke Ellerbroek de overstap van de Centrale Archief Selectiedienst in Winschoten naar het Groningse gemeentearchief te laten maken om zich uitsluitend bezig te houden met het afronden van het werk van Suzan Janssens. Als hoofdinventarisatoren worden Suzan Janssens en Janneke Ellerbroek op de titelpagina genoemd. Om duidelijk te maken dat deze inventaris alleen kon ontstaan door middel van hecht teamwork volgt een 'aftiteling' waarin de geleverde bijdragen per persoon zijn opgesomd.
conceptbeschrijvingen
Suzan Janssens, Margreet Visch-Camphuis, Duco Kuiken (kadaster, burgerlijke stand en bevolkingsregister), Jan Oldenhuis
institutioneel onderzoek
Suzan Janssens, Janneke Ellerbroek-Wellinga
voorlopige ordening
HSuzan Janssens
definitieve beschrijvingen, ordening en redactie
Janneke Ellerbroek-Wellinga
verpakking van 15.514 verbalen
Hindrik Jager
concordantie verbaal: 201.000 stukken in ruim 14.000 verbalen
Hindrik Jager
toegankelijk maken van 25.000 bouwvergunningen (in bewerking)
Henk Booy, Hindrik Jager
invoeren beschrijvingen
Thijs Boekema, Bram Valkenburg, Ger ter Steege, Paul Jacobs, Peter Riem
verbeteren beschrijvingen
Peter Riem
lijsten, concordanties, batch-updates en andere SQL-trucs
Rienk Jonker
herschikking en verpakking van het archief
Thijs Boekema, Bram Valkenburg, Louis Heijs, Bonne Harkema, Hans Beek
tekstcorrectie inleiding
Thijs Boekema, Siemon Weert
afwerking en correctie van de inventaris-teksten
Anneke Korma, Tineke Zuidema-Aalders
coördinatie druk- en bindwerk
Gerard Vedder (hoofd Interne Zaken Dienst Informatie en Administratie)
eindredactie en productie
Johan van der Ploeg
Groningen, januari 1996
Inleiding
1 Bestuur
2 Grondgebied
3 Administratie en overige uitvoerende instellingen
4 Geschiedenis van het archief en verantwoording van de bewerking
5 Aanwijzingen voor de gebruiker
6 Literatuur
Bijlagen
1 Lijst van stukken die naar andere archieven zijn overgebracht
2 Analyse van stukken voorkomend in inv. nr. 3118, afkomstig van H. Trip
3 Lijst van burgemeesters
4 Lijst van wethouders
5 Lijst van gemeentesecretarissen
6 Lijst van gemeenteontvangers
7 Overzicht van de ontwikkeling van het ambtelijk apparaat
8 Concordantie van oude nummers naar nieuwe nummers
9 Lijst van vernietigde stukken
Inventaris
2. Stukken en series betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2. Uitvoering van taken
2.2.02. Openbare orde
2.2.02.5. Burgerlijke stand
6048...11154 Register van geboorten. Met index, 1811-1916
6053 1816
1399 Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 - 1916
Inventaris
2. Stukken en series betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.2. Uitvoering van taken
2.2.02. Openbare orde
2.2.02.5. Burgerlijke stand

6048...11154 Register van geboorten. Met index, 1811-1916
6053
1816
Datering:
1816
Organisatie: Groninger Archieven
Kenmerken
Laatste uitvoer:
16-04-2021
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de secretarie van het gemeente bestuur van Groningen
Bewerker:
S.J. Janssens en J. Ellerbroek-Wellinga
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1996
Omvang:
644,16 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS