Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949

2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949 ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Het gemeentebestuur van Rheden vanaf 1818
3. Archief
4. Inventarisatie
5. Literatuur
6. Bijlagen: lijsten van burgemeesters, assessoren/wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers
Inventaris
2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.08. Openbare orde
2.08.1. Bevolkingsadministratie
Bij het besluit van vervreemding van 20-4-1999 zijn door het rijksarchief in de provincie Gelderland de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) van de diverse kerkelijke gemeenten binnen de burgerlijke gemeente Rheden aan het gemeentearchief van Rheden in eigendom afgestaan. Deze registers zijn in het eerste kwart van de negentiende eeuw van de onderscheidene kerkgenootschappen aan het Rijk overgedragen, ten einde te dienen als retroacta van de burgerlijke stand (RBS), waarmee in Gelderland in 1811 is gestart. De door het rijksarchief gehanteerde rbs-nummers staan in de beschrijvingen tussen haakjes vermeld. Kopieën van de dtb- registers en moderne naamklappers bevinden zich op de studiezaal van het gemeentearchief. Scans zijn online raadpleegbaar via toegang 0176 Retroacta Burgerlijke Stand (RBS) / Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) Gelderland.
In 1887 is bij 'Verordening tot verdeeling der Gemeente Rheden, in wijken en tot aanwijzing der bebouwde kommen' een verdeling gemaakt in 15 wijken. Wijk A: de gronden te Velp, grenzende ten zuiden aan het spoor en ten oosten aan de Rozendaalselaan, Parkstraat en Emmastraat. Wijk B: de gronden te Velp, grenzende ten noorden aan het spoor en ten oosten aan de Schoolstraat, Waterstraat en verlengde Broekstraat. Wijk C: de gronden te Velp, grenzende ten noorden aan het spoor, en ten westen aan de Schoolstraat, Waterstraat en verlengde Broekstraat. Wijk D: de gronden te Velp, grenzende ten zuiden aan het spoor en ten westen aan de Rozendaalselaan, Parkstraat en Emmastraat. Wijk E: de buurschap Worth-Rheden. Wijk F: het dorp Rheden. Wijk G: de buurschap Rhedersteeg. Wijk H: de buurschap Middachtersteeg. Wijk I: de buurschap Havikerwaard. Wijk K: het dorp Ellecom. Wijk L: de buurschap Fraterwaard. Wijk M: de gronden te Dieren, ten zuiden van het spoor. Wijk N: de gronden te Dieren, t
en noorden van het spoor. Wijk O: het dorp Spankeren. Wijk P: de buurschap Laag Soeren.
De bebouwde kom van het dorp Velp werd gevormd door de Larensteinselaan, Ommershofselaan, Looierstraat, van daar in zuidoostelijke richting naar de Willemstraat, Willemstraat, Sophiastraat, Enthof, Beekstraat, Kerkstraat, Reinaldstraat, Gasthuisweg, Biljoenseweg, Zutphensestraat, Tramstraat, Jerusalem, Parkstraat, Mariastraat en Wilhelminastraat. De bebouwde kom van het dorp Rheden werd gevormd door de Dorpsstraat, aanvangende bij het veerhuis, de straat, de Groenestraat en de Veerweg. De bebouwde kom van de buurschap Rhedersteeg en Middachtersteeg werd gevormd door het spoor vanaf 'de Engel' tot aan 'Vredelust', met de daarbuiten gelegen buurt de Oversteeg, de Rijksstraatweg, de Diepesteeg en de IJssel tot aan 'de Engel'. De bebouwde kom van het dorp Ellecom werd gevormd door het spoor vanaf de overweg bij de bijzondere begraafplaats tot aan de bijzondere bewaarschool, van daar door de Rijksstraatweg, Kastanjelaan, de grindweg naar Doesburg tot aan Dalstein, de Ruiterbeek tot
aan Bergstein, en van daar naar en volgende de grindweg naar Arnhem. De bebouwde kom van het dorp Dieren werd gevormd door de Koningsmuur, Ruiterbeek, de IJssel tot aan de stoommolen, Molenweg, het spoor en de Harderwijkerweg tot aan de Koningsmuur. De gebouwen welke minder dan 100 meter buiten deze omschreven bebouwde kommen waren gelegen, werden beschouwd als daarbij te behoren.
2.08.1.2. Bevolking
Bevolkingsregisters, 1850-1919. 165 delen
N.B. de gemeente is bij deze registratie onderverdeeld in de zeven afzonderlijke dorpen en enkele buurschappen. De bevolkingsregisters zijn alle geficheerd op persoonsnamen en zijn in de studiezaal van het gemeentearchief beschikbaar gesteld. De registers hebben een eigen interne nummering waarnaar op de fiches wordt verwezen. Deze interne nummers zijn hier voorzien van een asterisk (*).
Velp
49 1900-1912, D 1 i
2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949
Inventaris
2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.08. Openbare orde
2.08.1. Bevolkingsadministratie
2.08.1.2. Bevolking

Bevolkingsregisters, 1850-1919. 165 delen
N.B. de gemeente is bij deze registratie onderverdeeld in de zeven afzonderlijke dorpen en enkele buurschappen. De bevolkingsregisters zijn alle geficheerd op persoonsnamen en zijn in de studiezaal van het gemeentearchief beschikbaar gesteld. De registers hebben een eigen interne nummering waarnaar op de fiches wordt verwezen. Deze interne nummers zijn hier voorzien van een asterisk (*).

Velp
49
1900-1912, D 1
Openbaar:
2023

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Gelders Archief

Kenmerken

Datering:
(1662) 1818-1949 (1972)
Auteur:
W.J. Meijerink, W.F.M. Ahoud