Uw zoekacties: Waterkering van de calamiteuze Hoofdplaat- en Thomaespolder,...

3596a Waterkering van de calamiteuze Hoofdplaat- en Thomaespolder, (1871) 1966-1977 (1981) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

beacon
 
 
Inleiding
De Hoofdplaat- en Thomaespolder werd in 1870 calamiteus verklaard, als gevolg waarvan het beheer van de waterkering en de vooroever werd afgescheiden van het polderbestuur en ondergebracht in een afzonderlijk waterschap onder de naam ‘Waterkering van de calamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes’. Ook toen de polder met ingang van 1 januari 1966 werd opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis, bleef de waterkering formeel bestaan, alhoewel in de praktijk de zaken door het nieuwe waterschap werden geregeld. Toen wet op de calamiteuze polders met ingang van 1 januari 1978 werd ingetrokken, hield de waterkering op te bestaan.
Het archief van de waterkering over de periode 1870-1965 werd samen met dat van de polder in 2005 beschreven in toegang 3596 (inv.nrs 520-770). In 2020 werd het archief over de periode 1966-1977 afzonderlijk beschreven in deze toegang 3596a. Hierin bevinden zich ook diverse stukken van vóór 1966.
Zie voor de geschiedenis van het waterschap en de waterkering de inleiding van de inventaris van het archief van de Hoofdplaat- en Thomaespolder (toegang 3596).

Kenmerken

Datering:
(1871) 1966-1977 (1981)
Andere namen:
Hoofdplaatpolder / Polder Hoofdplaat, Polder Thomaes
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Omvang:
1,6 meter
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2020
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen