Uw zoekacties: Dorpsbestuur Reek, 1671 - 1810

7621 Dorpsbestuur Reek, 1671 - 1810 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Algemeen
De bestuursorganisatie
Voor de inval van de Franse troepen in september 1794, behoorde het dorp Reek tot het Land van Ravenstein, een kleine maar politiek belangrijke heerlijkheid, die een buffer vormde tussen Brabant, en Gelre. Het gebied werd achtereenvolgend door de geslachten van Kleef, Brandenburg, Neuburg en Sulzbach in leen gehouden van de hertog van Brabant te Brussel.
Door de kleinschaligheid van dit staatje kon worden volstaan met een landsbestuur, dat werd uitgeoefend vanuit Ravenstein en werd gevormd door de drost met ambulante beambten. De eigen huishouding van elk dorp liet men over aan de respectieve borgemeesters en schepenen. Onder de eigen huishouding moet hier onder andere worden verstaan: het opmaken van de dorpsrekeningen, het uitzetten van belastingen, het lenen van gelden op naam van het dorp en het bewaren van de dorps-bescheiden in de daarvoor bestemde comme (archiefkist). Met welke bestuursinstellingen en functionarissen hadden de "Reekenaren" van doen?
Het Corpus
De borgemeesters
De schatbeurder
De schepenen
De richterbode
7621 Dorpsbestuur Reek, 1671 - 1810
Inleiding
Historisch overzicht
De bestuursorganisatie
De richterbode
In elk dorp van het Land van Ravenstein -zo ook te Reek- was de plaatselijke richterbode een belangrijke functionaris. Hij werd door de schepenbank benoemd en had als gerechtsdienaar in de eerste plaats te waken over handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid in zijn dorp. Zijn overige taken zijn vergelijkbaar met die van een huidige deurwaarder bij het kantongerecht. Bij afwezigheid van de scholtis, de landschrijver en de rentmeester -die als regeringsbeambten slechts eenmaal per 4 weken het dorp "aandeden" voor afhandeling hunner zaken- trad de richterbode op als substituut (plaatsvervanger).
De kerkmeesters
De armmeesters
Een bestuursvacuum
Nieuwe bestuursvorm
De bestuursorganisatie
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker

Kenmerken

Datering:
1671-1810
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch