Uw zoekacties: Familie van Lanschot, 1294 - 1982

200 Familie van Lanschot, 1294 - 1982 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Geschiedenis van het archief en inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Genealogische bijdragen van belangrijke firmanten
Erfgoedstuk
CORNELIS VAN LANSCHOT (1711-1789) x HENRICA CECILIA HENRICI (1708-1749) XI in de genealogie
GODEFRIDUS VAN LANSCHOT (1743-1799) x ANNA R.M. POTTERS (1738-1799), XIIb in de genealogie
FRANCISCUS A.A. VAN LANSCHOT (1768-1851) x J.C.M. VAN RIJCKEVORSEL (1769-1838), XIII in de genealogie
GODEFRIDUS VAN LANSCHOT (1793-1886), XIVa in de genealogie
AUGUSTINUS C. VAN LANSCHOT (1794-1874) x MARIA H. OOMEN (1809-1889) XIVb in de genealogie
HENRICUS J. VAN LANSCHOT (1797-1887) x PAULINA TH.C. VAN DER KUN (1809-1878), XIVd in de genealogie
FRANCISCUS A.J. VAN LANSCHOT (1833-1903) x PAULINA G.J. FUCHS (1837-1914) XV in de genealogie
200 Familie van Lanschot, 1294 - 1982
Inleiding
Bijlagen
Genealogische bijdragen van belangrijke firmanten
FRANCISCUS A.J. VAN LANSCHOT (1833-1903) x PAULINA G.J. FUCHS (1837-1914) XV in de genealogie
Franciscus Augustinus Josephus: Ouders: A.C. van Lanschot (1794-1874) en M.H. Oomen (1809-1889). Geboren op 10 februari 1833 te 's-Hertogenbosch, gehuwd op 14 mei 1867 te Rotterdam, overleden op 20 maart te Rome. Hij stond vermeld op de lijst van hoogst aangeslagenen. Zijn inkomen werd in 1873-74 ten behoeve van de hoofdelijke omslag te 's-Hertogenbosch geschat op f 5000,-; in 1894 op f 25.000,-. Na zijn verblijf op het Jezuïeteninternaat te Katwijk (1845-1851) studeerde hij rechten in Leiden, waar hij in juni 1856 zijn studie voltooide met de verhandeling Stichtingen als rechtspersonen beschouwd. In september 1856 werd hij als advocaat in 's-Hertogenbosch ingeschreven. In december 1858 werd hij door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant benoemd tot hoofd van de pas opgerichte afdeling statistiek bij de provinciale griffie. Enkele jaren later, in april 1860, volgt zijn benoeming tot substituut-officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch en in mei 1867 tot officier van justitie. Als hoofdingeland beijverde hij zich voor een goede waterhuishouding in noordoost Brabant.
Franciscus had grote belangstelling voor kunst en cultuur. In december 1856 werd hij benoemd tot lid van het in 1837 opgerichte Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Hij was tevens lid van het Genootschap in Utrecht en medewerker van het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde.
In 1873 werd hij benoemd tot broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, die in 1318 was opgericht en sindsdien was verbonden aan een kapel in de Sint-Jan. Sinds 1648 bestond de Broederschap uit katholieken en protestanten. Het aantal leden werd bepaald op 36. De ene helft zou katholiek en de andere helft protestant zijn. Jaarlijks genoten de leden een diner, waarbij van oudsher zwanenvlees werd geserveerd. Vandaar de populaire naam Zwanenbroeders.
Franciscus was ook lid van de commissie voor de uitwendige restauratie van de Sint-Jan. Het echtpaar Van Lanschot-Fuchs riep in 1894 de zogeheten Van Lanschot-stichting in het leven, bedoeld voor de huisvesting en verzorging van bejaarde, ongehuwde vrouwen en weduwen. Het gebouw werd gevestigd op een terrein langs de Sint-Janssingel in 's-Hertogenbosch.
Paulina Gerardina Johanna Fuchs: geboren op 2 juni 1837 en overleden op 16 september 1914 te 's-Hertogenbosch. Zij was actief in de Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen.
AUGUSTINUS J.A. VAN LANSCHOT (1834-1919) x JOHANNA A.J. FUCHS (1833-1874), XVa in de genealogie
GODEFRIDUS L.H. VAN LANSCHOT (1835-1907) x MARIA L.A. VAN BAERLE (1843-1918), XVb in de genealogie
HENRICUS F.M. VAN LANSCHOT (1842-1883) x JOHANNA P.W. KRAEMER (1845-1894), XVc in de genealogie
AUGUST W.J. VAN LANSCHOT (1867-1923) x M.G. LAGASSE DE LOCHT (1886-1963), XVIa in de genealogie
WILLEM M. VAN LANSCHOT (1869-1941) x LOUISE G.R. VAN MEEUWEN (1875-1933), XVIb in de genealogie
GODEFRIDUS A.W. VAN LANSCHOT (1868-1935) x J.H.A. JURGENS (1872-1931), XVIc in de genealogie
FRANS J. VAN LANSCHOT (1875-1949) x MARIA J.H. VAN MEEUWEN (1882-1957), XVIf in de genealogie
Literatuur
Concordantie
Erfgoedstuk
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1294-1982
Inhoud:
Geslacht Van Lanschot, gelieerde geslachten, bezittingen, huizen en bankiershuis.
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2300 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.