Uw zoekacties: Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen

0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
'Dit zint de koeren ende willekoeren, de de scepenen ende raidt ende de gemene stadt van Swolle gewillkoert hebben.
Ende van de koeren de men brecket mach men elcke betuygen met twen gueden knapen offte met enen manne ende met eenre vrouwen.
Mer van vrede sal men elck betuygen met tween gueden mannen'.
Stadsrecht van Zwolle
1. Papier en werkelijkheid
2. Geschiedenis van het archief
3. De inventarisatie
4. De Ordening
5. Gesloten testamenten
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.6. Handel, verkeer en nijverheid
1.2.6.1. Handel
De stad Zwolle vormde een knooppunt van verschillende handelsroutes. De voornaamste was die van west naar oost. De Hessenweg verbond Zwolle via de Venebrugge met het achterland in het Duitse Rijk; de Hessenweg over de Veluwe met de Hollandse gewesten aan zee. Om het de kooplieden zo goed mogelijk naar de zin te maken werden verdragen met vreemde heersers, steden en landschappen gesloten. Omgekeerd gebeurde natuurlijk ook. De rivier de IJssel vormde voor de Zwolse handel de belangrijkste schakel naar de Noordse landen in Scandinavië en met de steden in de Rijnstreek in het zuiden.
1.2.6.1.6. Tollen
De verschillende land- en watertollen, alsmede de inning van het brug- en weggeld werden door de stedelijke magistraat van Zwolle jaarlijks aan de meestbiedende verpacht. De stad hield zich daardoor alleen nog bezig met het vaststellen van de verschillende belastingen en de reglementering van de tollen.
1.2.6.1.6.5. Venebrugge
1549-CH579.08 Proces-verbaal van getuigenverklaring door Vincentius van Uterwyck en zijn vrouw op verzoek van burgemeester Johan van Haersolte van Zwolle betreffende de heffing van tol op de Venebrugge in het schoutambt Hardenberg, 1579.
0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen
Inventaris
1. Archief van Schepenen en Raden en de hun opvolgende besturen
1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.6. Handel, verkeer en nijverheid
1.2.6.1. Handel
1.2.6.1.6. Tollen
1.2.6.1.6.5. Venebrugge
1549-CH579.08
Proces-verbaal van getuigenverklaring door Vincentius van Uterwyck en zijn vrouw op verzoek van burgemeester Johan van Haersolte van Zwolle betreffende de heffing van tol op de Venebrugge in het schoutambt Hardenberg, 1579.
Datering:
1579.
Reden geen uitleen:
Uitleen alleen in overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten
NB:
Zie: Regest no 06831
Omvang:
1 charter

Kenmerken

Datering:
1230 - 1813
Toegang:
Mensema, A.J., Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 1230 - 1813, Zwolle (2007).
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Opmerkingen:
* Charters worden alleen ter inzage gegeven na overleg met de studiezaalmedewerker. Raadpleeg eerst de regesten.

* In verband met de materiële toestand is besloten om gesloten testamenten niet te openen. Deze zijn derhalve niet in te zien.