Uw zoekacties: Poorten en Voomberg, families Ter

0319 Poorten en Voomberg, families Ter ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Onderstaande verzameling, nagenoeg uitsluitend bestaande uit transportleen- en hypotheekbrieven van goederen, meerendeels gelegen in het schoutambt Hardenberg, buurtschap Brucht, kwam eensdeels door vererving uit het geslacht van de Marienbergh in dat van ter Poorten *  , terwijl anderdeels door het huwelijk van den predikant Hermanus Hendrikus ter Poorten met Lijsje Voomberg de eigendomsbewijzen der onder Wijhe gelegen goederen in hun hand kwamen. Het huwelijk bleef kinderloos en bij testament, met zijn echtgenoote op 26 Januari 1806 voor het schoutengericht van Hardenberg gemaakt, stelde hij, behoudens zekere legaten, tot universeele erfgenaam zijn neef Hendrik Groskamp. De kleinzoons van laatstgenoemde, dr. H.A. Groskamp te Deventer en C.W.A.M. Groskamp te Goor schonken in 1879 de verzameling aan het Provinciaal-, thans Rijksarchief.
De onderlinge familieverhoudingen der in de stukken genoemde personen blijken uit de bijgevoegde tabel, alleen het verband der in de vijf oudste charters genoemde personen en goederen met de overige is niet geheel duidelijk.
Achteraan is een lijst van zegels gevoegd.
(A. Haga.)
Inventaris
1. Goederen, gelegen in het schoutambt Hardenberg
19 Hypotheekakte, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Jacob Leeuw en zijn vrouw G.H. ter Poorten, wonende te Coevorden, verklaren wegens door de momberen van haar zuster Petronella ter Poorten aan hen verstrekte penningen schuldig te zijn de somma van FL. 531-13-, rentende 3 percent, waarbij zij tot onderpand stellen hare erfportie in de nalatenschap van wijlen hun oudoom Gerh. van de Marrienberg, thans in lijftucht bezeten door diens weduwe Maria Westhof, 1779 Mei 20.
0319 Poorten en Voomberg, families Ter
Inventaris
1. Goederen, gelegen in het schoutambt Hardenberg
19
Hypotheekakte, gepasseerd voor het schoutengericht van Hardenberg, waarbij Jacob Leeuw en zijn vrouw G.H. ter Poorten, wonende te Coevorden, verklaren wegens door de momberen van haar zuster Petronella ter Poorten aan hen verstrekte penningen schuldig te zijn de somma van FL. 531-13-, rentende 3 percent, waarbij zij tot onderpand stellen hare erfportie in de nalatenschap van wijlen hun oudoom Gerh. van de Marrienberg, thans in lijftucht bezeten door diens weduwe Maria Westhof, 1779 Mei 20.
Datering:
1779 Mei 20.
NB:
Met de opgedrukte zegels van den verw. schout J.v. Riemsdijk en Jacob Leeuw
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Haga, A., Familie Ter Poorten en Voomberg .
Omvang archiefblok:
0,12 m 28 foto's
Bijzonderheden:
Beschrijving eener verzameling eigendomsbewijzen afkomstig van de families Ter Poorten en Voomberg.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.