Uw zoekacties: Stadgericht Ommen, processtukken

0068.2 Stadgericht Ommen, processtukken ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In gewichtige zaken werd schriftelijk geprocedeerd met aanspraak, antwoord, repliek, dupliek enz. (Landregt, Dl. I, Tit. X, art. 2). Deze stukken zijn n i e t in de registers afgeschreven. Zij werden ter beleering aan de daartoe geadmitteerde rechtsgeleerden verzonden, nadat ervan een inventaris was opgemaakt, de stukken genummerd en het geheel verzegeld was. Somtijds bleef de nummering echter achterwege, zoodat het bij het ontbreken van vele inventarissen niet altijd mogeljk was met zekerheid uit te maken, of de stukken ter beleering waren verzonden. Dikwijls konden echter de van de rechtsgeleerden ingekomen adviezen in dezen uitkomst geven.
De processtukken zijn zeer onvolledig en van de meeste procedures ontbreken verscheidene stukken. Elk proces bevindt zich in een afzonderlijke omslag; de door rechtsgeleerden ingezonden adviezen, (sinds het laatst der 18de eeuw dikwijls geregistreerd) zijn bij de betreffende processtukken gelegd.
Bij publicatie van Ridderschap en Steden van 14 April 1719, artt. 18 en 19 (Nadere Reglementen nº 2) werd tevens voorgeschreven, dat de advocaten hunne rekeningen van salaris en verschot alsmede die van hunne principalen bij het sluiten der processen moesten overleggen, opdat de adviseurs ook over de betaling der kosten konden beslissen. Deze rekeningen zijn, voor zoover aanwezig, tevens aan de processtukken toegevoegd, hoewel zij slechts op enkele inventarissen worden vermeld. Ook de rekeningen, die na de sententie nog zijn ingekomen, alsmede de memories of plans van verdeeling van boedelpenningen zijn bij de betreffende processtukken gevoegd.
Lijst van processtukken
68 Jan van der Scheer, waarmee zich voegen de Graven van Rechteren tot Gramsbergen en Collendoorn
ca
Willem Lemnes Boerrigter
Inzake het kosters-, voorzangers- en schoolmeesterambt te Hardenberg, 1752 - 1758.
0068.2 Stadgericht Ommen, processtukken
Lijst van processtukken
68
Jan van der Scheer, waarmee zich voegen de Graven van Rechteren tot Gramsbergen en Collendoorn
ca
Willem Lemnes Boerrigter
Inzake het kosters-, voorzangers- en schoolmeesterambt te Hardenberg, 1752 - 1758.
Datering:
1752 - 1758.
NB:
Deze procedure is aangevangen voor het stadgericht Hardenberg.
Oude Orde:
52

Kenmerken

Datering:
1617 - 1804
Omvang archiefblok:
1,4 meter(s)
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Stadgericht Ommen, processtukken, 1617 - 1804.
Bijzonderheden:
Betreft beschrijvingen van de processtukken uit inventarisnummers 51-52 van toegangsnummer 0068.1.