Uw zoekacties: Archieven van de (hoge) gerechtsbanken van Zoelen en Kestere...

1514 Archieven van de (hoge) gerechtsbanken van Zoelen en Kesteren in het ambt Neder-Betuwe, 1476 - 1811 ( Regionaal Archief Rivierenland )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
2.3. Vrijwillige Rechtspraak
N.B. In het kwartier van Nijmegen is men in 1654 begonnen met het protokolleren. De ordonnantie daarop is door de Staten van het kwartier bij resolutie van 23 juli 1651 vastgesteld en bij resolutie van 13 Febr. 1654 is de invoering voor het kwartier gelast. Ook vóór de invoering van de protokollering bestond deze in dit ambt in zekere mate, blijkens de registers, daarvan over zijnde. Vermoedelijk passeerde de ambtman deze akten tegelijk met de rechtszittingen. Verplicht was dit dan echter niet. De invoering van het protokol is in 1654 voor Nederbetuwe nog eens aan de Staten van Gelderland verzocht.
Bij resolutie van 28 Juli 1654 vergunnen deze aan Ambtman en Ridderschap, om op den voet, door de Staten van het Nijmeegse kwartier op 23 Juli 1651 voor het Rijk van Nijmegen en Overbetuwe vastgesteld, protokol te doen houden van alle opdrachten, bezwaarnissen e.d. van onroerende goederen, zulks met verwijzing naar de Kwartiersresolutie van 13 Febr. 1654. (Zie resolutieboek van het ambt Nederbetuwe 1611-1685; hierin 18 Oct. 1654 publicatie van een reglement op het protokolleren). De invoering bracht in Nederbetuwe de volgende kwestie: 1654 Febr. 13. De gecommitteerden van het kwartier, om neder te leggen de kwesties tussen Ambtman en Ridderschap van Nederbetuwe, die uit kracht van zekere landschapsresolutie d.d. 22 Maart 1597 tot hun landschrijver hadden aangesteld Dr. Anthonius Foyert, en Joachim Foyert, eens, en Dr. Lambertus van Eck, schepen der stad Tiel, hebbende cessie van zekere acte van survivance, bij wijlen Z.H. aan Derck van Altena verleend, ter andere, stellen tot l
andschrijver aan Joachim Foyert, terwijl aan Dr. Lambertus van Eck wordt opgedragen het houden der protokollen, zoals nu in Nederbetuwe zal worden ingevoerd. Wanneer laatstgenoemde zal komen te overlijden, zal het houden der protokollen zijn en blijven gecombineerd met het landschrijversambt, gelijk in andere ambten wordt gepractiseerd.
2.3.1. Protokollen van bezwaar
N.B. De volgorde der banken en kerspelen bij de protokollering in acht genomen, wijkt af van de gebruikelijke, nl. eerst Kesteren, dan Zoelen.
2.3.1.3. Protokollen van 1660-1811
Zie de opmerking aan het begin van het eerste deel van ieder onderdeel der serie 3. N.B. Deze serie is aangelegd in 1668. Voor een deel zijn deze signaten geëxtraheerd uit de protokollen van Dr. Lambertus van Eck (Nos. 203 en 204). Alle delen bevatten indices, maar gebrekking en niet volledig.
205-208 Protokol van bezwaar van Zoelen, 1660-1811
205 1660-1740 i
1514 Archieven van de (hoge) gerechtsbanken van Zoelen en Kesteren in het ambt Neder-Betuwe, 1476 - 1811
2. Inventaris
2.3. Vrijwillige Rechtspraak
2.3.1. Protokollen van bezwaar
2.3.1.3. Protokollen van 1660-1811

205-208 Protokol van bezwaar van Zoelen, 1660-1811
205
1660-1740

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Status toegang:
Eenvoudige toegang / plaatsingslijst
Verversingsgraad:
onregelmatig
Taal:
Nederlands
Openbaarheid:
Onbeperkt
Omvang in meters:
42
Opmerkingen:
Archieven van plaatselijke en regionale gerechtsbanken van voor 1811 worden ook (oud) rechterlijke archieven (ORA) genoemd. De rechtsprekende instelling wordt ook schepenbank, gerichtsbank of vierschaar genoemd.