Uw zoekacties: Rodolphus bisschop van Utrecht draagt Henricus Klinge, abt i...

Regesten ( Gelders Archief )

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
 
 
Inventaris
1. Stichting en organisatie
3 Oorkonde waarbij de bisschop van Utrecht de abt van Dikninge en de priors van Windesheim en Sibculo opdraagt het klooster Clarenwater te visiteren, 1446. 1 charter
N.B. Reg.nr. 66.
Regest
66 Rodolphus bisschop van Utrecht draagt Henricus Klinge, abt in Dickenynge van de Benedictijner orde, Wilhelmus Voernken, prior in Windesim van de reguliere kanunniken en Johannes Dodo, prior in Zibbekelo van de Cistersienser orde in ons bisdom op om volgens de regels van paus Clemens V het convent van beate Marie ad Claram Aquam van de Benedictijner orde in de parochie van Hattem te visiteren
Organisatie: Gelders Archief