Uw zoekacties: Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

21.870 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest17 (1217, Juni 22)
Datering:
(1217, Juni 22)
Oorspronkelijke datering:
X Kal. Julii pontificatus anno I
Beschrijving:
Bisschop Otto vergunt aan het kapittel, aan de vicarissen in de parochiale kerken van het kapittel binnen het bisdom Utrecht eene congrue portie toe te wijzen en om het overschot voor de prebenden der kanunniken te gebruiken. (Ook in 3 vidimussen van den Domdeken en de abten van St. Paulus en Oostbroek dd. 1256 (November 10) in vigilia Martini hyemalis, - van Philippus de Gastegnolis, kanunnik te Trier, kapellaan en nuncius van den pauselijken legaat Johannes, bisschop van Tusculum dd. 1287 (September 1) Kal. Septembris, apostolica sede vacante, en van de officialen van Utrecht en van den aartsdiaken aldaar dd. 1366 December 5.)
Notabene:
Het zegel van den bisschop in groene was, - en: met 3 zegels in bruine was,en: het zegel verloren, - en: 1 zegel verloren, zegel van den officiaal in groene was.
Druk:
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (Utrecht en 's-Gravenhage 1920-1959) 639
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 216
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 2:
Zie inventarisnummer: 220-1
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 3:
Zie inventarisnummer: 220-2
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 4:
Zie inventarisnummer: 221
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 5:
Zie inventarisnummer: 1
Zie folio- of paginanummer: 88
Overlevering: Afschrift
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Regest65 (1258 Januari 14)
Datering:
(1258 Januari 14)
Oorspronkelijke datering:
1257 in die Ponciani
Beschrijving:
Bisschop Henric geeft aan het kapittel den vrijen eigendom van den tiend op Attenvelde in de parochie van Wercunde, nadat Ludolf van Ultravech (Over de Vecht), die hem in leen hield, daarvan afstand had gedaan. Met transfix dd. 1258 (Januari 14) in die Ponciani, waarbij de Domdeken Petrus dezen brief bezegelt.
Notabene:
De 2 zegels verloren.
Druk:
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (Utrecht en 's-Gravenhage 1920-1959) 1429
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 330-1
Overlevering: Origineel
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Regest22 1228 (April)
Datering:
1228 (April)
Oorspronkelijke datering:
mense Aprili
Beschrijving:
W. proost van het kapittel geeft aan het kapittel het aan de proosdij behoorende gedeelte van den tiend van Otterspore, vroeger in leen gehouden door Dirc Reyger en door het kapittel van dezen gekocht, in eigendom, om voor de vruchten daarvan zijne gedachtenis te vieren, terwijl de rest zal gevoegd worden bij de uitdeeling van wijn; onder belofte dat hij ook den eigendom van een stuk land op den Dam en van ½ hoeve, beiden aan de proosdij behoorende, zal schenken, als het kapittel de leenbezitters Henric van Lente en Ghijsbert afkoopt
Notabene:
Het zegel verloren. Hierbij in inv.nr. 1 f. 132 een extract uit een leenbrief z.d. over het gerecht van otterspoerbroeck, den tiend met 4 morgen land 'daer Nyenrode op staet', het gerecht en de hofstede te Broeclede enz.
Druk:
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (Utrecht en 's-Gravenhage 1920-1959) 778
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 273-1
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 2:
Zie inventarisnummer: 1
Zie folio- of paginanummer: 132; 162
Overlevering: Afschriften
Zie ook verwijzing 3:
Zie inventarisnummer: 2
Zie folio- of paginanummer: 94 vs
Overlevering: Afschrift
Zie ook verwijzing 4:
Zie inventarisnummer: 273-2
Overlevering: Afschrift (op papier uit de 15e eeuw)
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
 
 
Regest16 1217 (Juni 22)
Datering:
1217 (Juni 22)
Oorspronkelijke datering:
X Kal. Julii pontificatus nostri anno I
Beschrijving:
De elect Otto verklaart, dat zijn voorganger Theoderic de kosterij der St. Pieterskerk, die ter zijner collatie stond en waartoe de kerk van Amerunge met hare tienden behoorde, aan het kapittel geschonken heeft in ruil voor den tol te Deventer, en dat hij nu deze ruiling bevestigt, zoodat de kerk van Amerunge met hare tienden geheel aan het kapittel komen zal, terwijl de koster en de klokkenluider van het kapittel daaruit vooraf vaste uitkeeringen zullen genieten; het kapittel zal een zijner leden tot koster aanstellen, de vrije beschikking hebben over de goederen der kerk van Amerongen, den vicaris aldaar benoemen en vrij zijn van den tol te Deventer. (Ook in 2 vidimussen van den officiaal van Utrecht dd. 1406 September 16 (2 ex.) en van bisschop Frederik dd. 1411 October 2 (3 ex.), en opgenomen in 2 brieven dd. 1441 Juni 5 en dd. 1441 (Juli 1) Kal. Julii.)
Notabene:
Met zegel van den bisschop in groene was, - en: met geteekend zegel van den notaris, 1 zegel verloren, - en: geschonden zegel van den bisschop in roode was.
Zie ook verwijzing 11:
Zie inventarisnummer: 284
Overlevering: Afschrift
Druk:
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (Utrecht en 's-Gravenhage 1920-1959) 638
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 280-1
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 2:
Zie inventarisnummer: 280-2
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 3:
Zie inventarisnummer: 280-3
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 4:
Zie inventarisnummer: 280-4
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 5:
Zie inventarisnummer: 280-5
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 6:
Zie inventarisnummer: 280-6
Overlevering: Origineel
Zie ook verwijzing 7:
Zie inventarisnummer: 1
Zie folio- of paginanummer: 87; 104; 203 vs
Overlevering: Afschriften
Zie ook verwijzing 8:
Zie inventarisnummer: 2
Zie folio- of paginanummer: 65; 66 vs; 73; 76 vs
Overlevering: Afschriften
Zie ook verwijzing 9:
Zie inventarisnummer: 283-1
Overlevering: Afschrift
Zie ook verwijzing 10:
Zie inventarisnummer: 283-2
Overlevering: Afschrift
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
Organisatie: Het Utrechts Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS