Uw zoekacties: Landdagsrecessen
xLanddagsrecessen ( Gelders Archief )
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele recessen kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.
Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief met bloknummer
- inventarisnummer
- folionummer

Meer weten?
De Landdagsrecessen zijn de vastgestelde besluiten van de Gelderse Staten of Landdag. Deze was tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (eind 16e eeuw – 1798) het hoogste bestuursorgaan van het gewest Gelderland. Daarmee zijn de recessen een centrale bron voor de Gelderse geschiedenis. Zij bevatten informatie over alle mogelijke aspecten daarvan, en dat niet alleen op centraal gewestelijk niveau. De hier gepresenteerde toegang geeft korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592. Zie voor meer informatie Landdagsrecessen.

Landdagsrecessen ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
11.340 landdagsrecessen sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
093 Verzoek van Jacob van de Graaff, generaal-majoor der cavalerie, om vrijdom van tol voor het vervoer van meubels wegens zijn overplaatsing van Venlo naar het fort St. Andries.
Verzoek toegestaan.
Bloknummer:
0012
Inventarisnummer:
0S38
Folionummer:
228-230
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
094 Missive van de Gecommitteerden ter Generaliteit met een bezwaarschrift van de extra-ordinaris envoyé van de koning van Pruisen over een door het Hof gewezen vonnis tussen Arent de Fockert, secretaris van de heerlijkheid Ooij en Persingen, en Christina Keijmers, weduwe van Wouter de Fockert, betreffende de rechtsopvolging in de hof te Wercheren, ook genoemd het Trieste Leen, leenroerig aan het hertogdom Kleef en gelegen onder de heerlijkheid Persingen, waarbij voornoemd leen aan Arent de Fockert is toegewezen in plaats van aan Christina Keijmers.
Machtiging verleend aan de Gecommitteerden ter Generaliteit in de vergadering van H.H.M. aan de orde te stellen, o.a. dat het Hof gerechtigd is tot een uitspraak, gezien het territoriale recht van de soeverein (de Staten van Gelre en Zutphen) over in deze provincie gelegen buitenlandse leengoederen inzake geschillen met Leenkamers of leenheren. Verwijzing naar het traktaat van 1543 tussen keizer Karel V en hertog Willem van Gulik, Kleef, Berg en Ravensberg, alsmede de kanselarij-ordonnantie van keizer Karel V van 1545.
Bloknummer:
0012
Inventarisnummer:
0S38
Folionummer:
230-279
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
088 Verslag van de Gecommitteerden ter Generaliteit over de noodzaak tot uitrusting van 6 oorlogsschepen ten bedrage van 679.740 gulden wegens oorlog met de keizer van Marokko en tot beveiliging van de handel.
Missive van H.H.M. houdende een Petitie van de Raad van State met verzoek de achterstallige betalingen in de Petities van 1773 en 1775 te voldoen.
Machtiging verleend aan de Gecommitteerden ter Generaliteit om in de Petitie te bewilligen.
Verwezen naar het Gecombineerde College voor het treffen van een regeling voor de achterstallige betalingen van voorgaande Petities.
Bloknummer:
0012
Inventarisnummer:
0S38
Folionummer:
217-220
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
089 Verslag van de Gecommitteerden ter Generaliteit over een voorstel van schout en raden van de stad en Republiek Bern (Zwitserland) tot het sluiten van een conventie tot vernietiging van het recht van aftocht of traite foraine.
Machtiging verleend aan de Gecommitteerden ter Generaliteit in het voorstel te bewilligen.
Bloknummer:
0012
Inventarisnummer:
0S38
Folionummer:
220-222
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS