Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Gelders Archief )

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Regesten ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

86.769 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest5 De Edel en Erentfeste Wilhem Zuijlen Bentinck als oom en momber van vaderszijde der nagelaten kinderen van wijlen Wilhem Bentinck de jonge Sanderss, in zijn leven gewezen richter in het Oldebroek, en zijn huisvrouw Juffer Geertruidt van Zuijlen van Nijvelt en Gerrit van Orlo als gemachtigde van de Edele en Erentfeste Amelis van Zuijlen van Nijevelt Corneliszoon, der rechten licentiaat, raad, en Splinter van Hamersvelt als ook oom en momber en resp. assistenten en gemachtigden van de voorzegde kinderen blijkende bij een procuratie, op 21-01-1598 voor schout, burgemeesters en regeerders der stad Utrecht gepasseerd, hebben in kwaliteit voorzegd en vanwege de voorzegde kinderen verklaard en vanwege mits dezen dat Joost van Reidt, griffier van de Lenen dezes vorstendoms Gelder en graafschaps Zutphen, en Jenneken van Bemmel e.l. tot behoef van de vnd. kinderen aan een alinge onverdeelde summe geteld en uitgericht hebben 400 keizers gl., waarvoor comparanten in kwaliteit voorzegd verkocht en opgedragen hebben en verkopen en opdragen in kracht dezes aan Joost van Reidt en Jenneken van Bemmel e.l. een rente van 25 keizers gl. jaarlijks uit der voorzegde kinderen huis en hofstede, gelegen in de Konignstraat aan de ene [hier ontbreekt een passage] en in Bentinkcsteeg aan de andere zijde uitgaande, te betalen op Kersmisse 1598 eerstaan en zo voort [enz.], naar wijdere inhoud eens contracts, op 09-08-1597 opgericht;
Datering:
[ongedateerd] [[tussen 16-02-1598 en 20-02-1598]]
Folio:
2r-2v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
411
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest114 De procureur Isaac Nijhoff in kwaliteit van gemachtigde van Jacob Horn, wonende te Wezel, bij volmacht, op 18-03-1802 voor het Koninglijk Pruisische gerecht over de Fransche Colonien des Hertogdoms Cleve gepasseerd, mitsgaders van deszelfs ehevrouwe Wilhelmina Meess bij acte van adhesie en rectificatie voor hetzelve gericht gepasseerd, verklaart namens zijn principalen verkocht te hebben en alnu te cederen, te transporteren en in volle en vrije eigendom op te dragen en over te geven aan Maria Meurs, weduwe en boedelhouderse van wijlen Jacob Nijhoff, een huis en erve, staande binnen deze stad op de Grote Markt [enz.], en bekent van de volle kooppenningen ter somme van 5700 gl. zijn voldaan; [enz.]; [N.B.: insertie volmacht 18-03-1802 in margine];
Datering:
02-08-1802
Folio:
689r-690r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
449
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest95 Gerrit Cornelissen voor hem zelf en zich sterk makende voor Anna Annes, zijn huisvrouw, burger en burgerse te Staverden, voor dewelke zijn huisvrouw hij belooft binnen jaars als tegen Assumptionis Mariae 1599 uit te brengen behoorlijke brief van rectificatie, heeft in zulker kwaliteit opgedragen aan Jerephaes Janssen en Stijn Cleeffkens, zijn vrouw, hun gerechte aandeel, recht en gerechtigdheid, hem en zijn huisvrouw mits dode van Johan Remboldts, de zoon van Remboldt Annes, aanbestorven aan huis en hofstad, genaamd in den drie Vriessen, gaan de Sabelspoort gelegen, de gemene straat, gaande achter de muur, ter ener- en Johan van Enss ter andere zijde [enz.]; [in margine: deze retificatie gepasseerd voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Staverden op 25-07-1599 [enz.]];
Datering:
16-08-1598
Folio:
24v-25r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
411
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest264 Comparuerunt Hanss van Andernach en Jochum van Riessen, tuigende hun zekerlijk kundig te zijn dat Ott Everwijn van Arnhem alhier een kind gehad heeft, hetwelk in het gasthuis aan de pest gestorven, en heeft daarbeneffens zijn paard ook krank is geworden en gebrek aan zijn voet gehad; Jurarunt teste Deo;
Datering:
31-07-1583
Folio:
84r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
405
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS