Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Gelders Archief )
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele brieven/akten kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken
- regestnummer/briefnummer (staat vóór de samenvatting)

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.
Regesten ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
83.027 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest795 WILLEM THO VENDT, richter te Roe(r)loe, geeft kennis van zekere in het gericht aldaar gewezen uitspraak over het bezit van een tot het goed Haegenbeke aldaar behoorend stuk land, de Haegenbekesmaet genoemd
In den jaere uns Heeren doe men screeff dusent viiffhondert ind drye ind viertich, den twellefften dach Julii
Datering:
1543 Juli 12
NB:
Afschrift op papier in inv. no. 1120 (bijl. 105).
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest796 SANDER SCHIMMELPENNINCK, rentmeester, maakt zekere regeling omtrent de erfopvolging in het hoorige goed tho Vendt in het kerspel Roerlo
In den jaere ons Heeren duysent viiffhondert ind dryenveertich, den zesthienden dach Augusti
Datering:
1543 Augustus 16
NB:
Afschrift in inv. no. 1120 (bijl. 95).
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest790 Richter en schepenen te Venloe oorkonden, dat RUTGHER OEKENS c.s. aan THIIS VAN WANSSEM en zijn huisvrouw METGEN de wilde of nieuwe tiend in het gericht van Venloe hebben opgedragen, Gegheven in dem jair uns Herenn dusent viiffhundert twee ind viertich, op Gunsdach nae translationis Martini
Datering:
1542 Juli 5
NB:
Oorspr. (inv. no. 2078). Met het zeer geschonden zegel van den richter CASPER HOEVELER en die der schepenen DEDERICH VAN BERINGEN en PETER VAN VOGELSANCK in groene was
Deze brief is gecancelleerd en gehecht aan dien d.d. 1513 Mei 11 (zie no. 478), waaraan ook een quitantie van 1549 gehecht is.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest791 WILHEM hertog tot Guylich verkoopt, met het beding van wederinlossing, aan HENRICH VAN WISSHEM, burger te Ruremunde, voor 900 goudgld. de inkomsten van den hof ten Breyenwege, een onder het huis Montfort behoorend leengoed, gelegen in het kerspel Lynne, ambt Montfort
Gegeven zu Duysseldorp in den jairen uns Heeren duysent viiffhondert und twe ende veertich, den thienden dach deses monatz Decembris
Datering:
1542 December 10
NB:
Afschrift in inv. no. 1707 (fol. 21 van het register).
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS