Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Gelders Archief )
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele brieven/akten kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken
- regestnummer/briefnummer (staat vóór de samenvatting)

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.
Regesten ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
83.027 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest796 SANDER SCHIMMELPENNINCK, rentmeester, maakt zekere regeling omtrent de erfopvolging in het hoorige goed tho Vendt in het kerspel Roerlo
In den jaere ons Heeren duysent viiffhondert ind dryenveertich, den zesthienden dach Augusti
Datering:
1543 Augustus 16
NB:
Afschrift in inv. no. 1120 (bijl. 95).
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest792 WILHELM hertog tot Guylich verpandt op zekere voorwaarden den hof te Hynsbeck in het ambt Kreckenbeck voor 1500 goudgld. Aan GAEDERT VAN BOICKHOLT
Gegeven in unser stat Gladbach, den vierthienden deses maents Martini in den jaren unsers Hern 1543
Datering:
1543 Maart 14
NB:
Afschrift in inv. no. 1707 (fol. 33 van het register).
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest793 WYLHELM hertog tot Gulich vestigt een jaarrente van 60 rijdergld, ten behoeve van JOHAN VAN LYNDEN op den landtol ther Schuyren en verbindt bovendien de tiend Brenae in het ambt Barnefelt voor die rente
....Die gegeven is im jaer unsers Heren duysent vunffhondert drei und veirtich, dem viff und twintichsten dach des maentz Martii
Datering:
1543 Maart 25
NB:
a. Afschrift in inv. no. 405, fol. 40. In margine: "geëxhibeert desen Ven Februarii anno LI per JOHAN SLUYSKEN van wegen der weduwe JANS VAN LYNDEN"
b. Afschrift naar het voorgaande in inv. no. 406, fol. 18
c. Afschrift in inv. no. 1707 (fol. 22 van het register)
d. Afschrift op papier in inv. no. 4096.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest794 WYLHEM hertog tot Gulich verpandt den hof te Oxen in senter Claes' kerspel bij Deventer en de goederen Mullynck en Griet in het gericht van Steenre voor 600 rijdergld. aan SWEHER VAN VOIRST, bevelhebber, met het beding, dat hij zekere uitkeeringen zal doen aan de gebroeders VAN CAMPHUYSS en JOHAN VAN LYNDEN
Gegeven tot Duysseldorp am sess ind twintichsten Junii, anno etc. XLIII
Datering:
1543 Juni 26
NB:
Afschriften in inv. no. 1707 (fol. 14, gecollationneerd door BELL, fol. 29, gecollationneerd door den notaris FRANCO VAN ZWETEN, en fol. 30).
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS