Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Gelders Archief )
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele brieven/akten kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken
- regestnummer/briefnummer (staat vóór de samenvatting)

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.
Regesten ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
83.027 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest919 Idem hebben in die kwaliteit verkocht, opgedragen en met hun vrije wil vertegen aan en ten behoeve van Johan Janssen en Margareta van Dalen e.l. voor een somma van 300 gl., die zij bekennen ontvangen te hebben, een achtste part dan nog een vierde part van een achtste part dan nog een vierde part van een achtste part in den Hoeckamp in het Arnhemse broek, zoals hetzelve de overledene is aanbestorven uit de boedel van Warner Janssen en Jenneken van Berckhuijsen [enz.];
Datering:
04-03-1690
Folio:
451v-452r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
420
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest643 Jenneken van Aefferden, weduwe van zal. Evert Roeloffs, voor haar zelf en vanwege haar dochters Beertgen, Lizabeth en Hermken Everts, voor wie zij zich sterk maakt en de rato caveert, en met toedoen van Gerrit Roeloffs, Johan van Aefferden en Johan van de Velde, der voorzegde dochters bloedmombers, sub et re Stoffel Hille en Naleken Michiels, zijn vrouw, huis en hofstede, staande en gelegen in de Rijnstraat, Brant van der Haegen ab uno- en de weduwe Dirck van Hern ab altero latere [enz.];
Datering:
10-09-1624
Folio:
257r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
418
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest121. Keizer Ferdinand verheft Johannes Franciscus (d'Affaytadi) tot graaf van Ghistelle en zijn broeders Cosmus en Caesar tot graven van Soresina.
Afschrift uit 1635 (inv. no. 50) van D.J. van den Oever, secretaris in D(eil) en Zul(ichem), naar een afschrift van notaris J. de Roucq, die een afschrift van Maseau gebruikte
Datering:
1564 Januari 8 ((Datum in civitate nostra Vienna die octava mensis Januarii anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, regnorum nostrorum romani imperii trigesimo quarto, aliorum vero trigesimo octavo)
NB:
In hetzelfde inventarisnummer een nederlandsche vertaling van het afschrift van Maseau.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest457 Item Andries Bussenet, Lombart, af te vragen ter instantie van Aeleff en Charll van Gelre, gebroeders, hoeveel hij in alles van kleinodien, juwelen en andere klederen van zal. Jonker Charll van Gelre de oudste ontvangen en hoeveel gelds hij gemelde Jonker Chaerll op diezelve kleinodien gedaan heeft? - item of hij niet in den jare van 1567 of daaromtrent van zal. Jonker Charll van Gelre de oudste ettelijke kleinodien, juwelen en andere klederen voor en na ontvangen? - tuigt dit interrogatorium waarhaftig te zijn; - Item hoeveel gelds hij op dezelve kleinodien en juwelen gemelde Jonker Chaerll gedaan heeft? - zegt daarop gedaan te hebben met de interesse de summa van 1600 keizers gl. min 10; - Item hoeveel dezelve kleinodien in generaal zo gemelde Jonker Charll hem alleen doen brengen, gegolden hebben, uitgezonderd de goederen of klederen, zo Joffer Maximiliana van der Merck, zijn L. huisvrouw, hem gebracht heeft? - zegt die goederen, die hij verkocht heeft, 1242 gl. gegolden te hebben; - Item nog ontvangen van Rutger Tolleken 208 Carolus gl. en 13 stuiver voor ettelijke kleinodien, die bij gemelde Andries waren en Rutger [uit] bevel van Joffer Maximiliana gehad heeft; De summa belopende, dat Andries ontvangen heeft, in alles vijftiendehalfhonderd Carolus gl. en 13 stuiver; - tuigt Rutger Tuelleken, alzo hij aan Jonker Charll van Gelre de oudste zal. ten achteren was 31 gl. met 14 stuiver brab., dat hij met de weduwe van zal. Jonker Charll een verdrag opgericht heeft en met haar believen uit den Lombart gelost met 208 gl. 13 stuiver 2 pond 14 [vucen] min een vierdel verguld zilvers, Item 6 pond 9 [vucen] [min] een veerdel, 4 engelschen min een "fijerling" onverguld zilver, hetwelk Jonker Chaerll zal. daar had brengen laten; - dat hij vermogens de verdrag op behoorlijke jaarpension beloofd had een jaar onverkocht bij zich te houden tot voordeel van de erfgenamen wijdere inhoud des verdrags,
Datering:
22-10-15[??]
Folio:
128r-128v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
401
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS