Uw zoekacties: Cammingha II, o.a. te Leeuwarden en Goutum (aanvulling), 1304-1881
x1747 Cammingha II, o.a. te Leeuwarden en Goutum (aanvulling), 1304-1881 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1747 Cammingha II, o.a. te Leeuwarden en Goutum (aanvulling), 1304-1881 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
110 Twee exemplaren van eene akte van scheiding, van een gedeelte der nalatenschap van Jhr. Gerardus Ferdinandus van Camminga, overleden op Wiarda State te Goutum 25 December 1770, tusschen diens erfgenamen ab intestato, zijne broeders en zusters Freulin Catharina Victoria, Jhr. Dominicus Vitus, Jhr. Ruurdricus Carolus en Susanna Barbera, echtgenoote van Jhr. Tjalling Minne Watze van Asbeck, en wel betreffende een huisinge op de Ewal te Leeuwarden, de zathe en landen “Drinkuitsmastate” genaamd te Goutum, een zathe en landen te Techum, land onder Goutum, een zathe en landen op Rapenburg onder Zwichum, plus minus drie / vierde in: een zathe en landen te Goutum, een zathe en landen op het Nieuwland aldaar, een huizinge en hof, een zathe en landen op de Hem te Wirdum, twee zathes en landen te Zwichum, een zathe en landen te Buitenmiel onder Rinsumageest, een zathe en landen genaamd het Galgehoog aldaar, een zathe en landen op Buitenmiel aldaar, Wiarda State te Goutum (toebedeeld aan Ruurdricus Carolus) twee zathes en landen aldaar, vijf / zesde in een zathe en landen aldaar, los land aldaar, de helft in een huis en hovinge, genaamd “het Hooghiem” aldaar, een huis aldaar, een zathe en landen te Goutum, een zathe en landen te Techum, een zathe en landen te Wirdum op de Hem, een zathe en landen aldaar, een zathe en landen op Weywiske en een zathe en landen te Wijtgaard. Geteekend: Catharina V. Kamminga, R. van Cammingha, S.B. van Asbeck, geb. van Camminga, T.M.W. van Asbeck, als man en voogd over zijn huisvrouw en als gelastigde van mijn schoonbroeder Jr. D.V. van Camminga, die wegens blindheid niet kan teekenen. Voorts 2 getuigen en: J. Nieuwenhuis, N.1772 P
346 Biljet der publieke verkooping ten overstaan van notaris A. Wiersma te Roordahuizum van: Het Slot-Wiarda-State te Goutum, voorzien bij den ingang van een poort met duiventil, ruim voorplein, toren, vestibule, ruime beneden- en bovenzalen, waarvan één voorzien van prachtig antiek goudleerbehang, een andere met antiek gobelin behang, woonkamers, slaap- en logeervertrekken, kantoortje, mangel- of linnenkamer, keuken, dienstbodekamers, kapel, wijn- en provisiekelders, droog- en linnenzolders, voorts stalling, wagenhuis, bergplaats, bloemen- en moestuin met vruchtboomen, boomen en plantagie, geheel omgeven door grachten en singels met opgaande boomen aan den algemeenen rijweg in den kom van het dorp Goutum, in de onmiddellijke nabijheid van den Overijsselsche Straatweg, hoofdzakelijk alles antiek, meerendeels van eikenhout gebouwd, kadaster gemeente Huizum, Sectie B. No. 317, groot 82 aren 20 centiaren, en 181, groot 32 aren 50 centiaren, samen 1 hectare 14 aren 70 centiaren, bij Jhr. R.C. van Cammingha in eigen gebruik. De verkoop geschiedde op tweeerlei wijzen, eerst alles te zamen als één geheel, en daarna alleen de opstal in vier perceelen. Het gevolg van de verkooping is geweest, dat voor Wiarda-State in zijn geheel slechts werd geboden f 12027,- en dat van de afbraak van den opstal in vier perceelen, toegewezen werden drie perceelen resp. voor f 1689,- f 2379,- en f 3352, alzoo samen f 7420, terwijl de poort in afbraak, waarvoor f 300, geboden werd, is opgehouden. De verkochte opstal moest 1 April vervoerd zijn. De poort en de grond van het geheel werd dus niet verkocht en bleef aan Jhr. R.C. van Cammingha. Ook werden verkocht 3 banken, elk van 5 zitplaatsen, in de kerk te Goutum samen voor f 324,-
Kenmerken
Datering:
1304-1881
Soort toegang:
plaatsingslijst
Omvang:
ca.1 m1
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1747 Cammingha II, o.a. te Leeuwarden en Goutum (aanvulling), 1304-1881
VERKORT:
NL-LwnHCL 1747
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS