Uw zoekacties: Ingenieursvereniging KIVI NIRIA- regio Fryslân en voorlopers...
x1559 Ingenieursvereniging KIVI NIRIA- regio Fryslân en voorlopers, 1919-2004 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1559 Ingenieursvereniging KIVI NIRIA- regio Fryslân en voorlopers, 1919-2004 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Op 19 juli 1919 richtten een 25-tal gediplomeerden de "Vereeniging van Oud-leerlingen van de Middelbare Technische School te Leeuwarden" op. Zij behoorden tot de eerste lichtingen afgestudeerden van de in 1915 geopende school. Directe aanleiding voor de oprichting was dat velen van hen moeite hadden om een baan te vinden. Reden hiervan was dat werkgevers nog onbekend waren met de nieuwe opleidingsvorm. De oplossing hiervoor zocht men in het geven van ruimere bekendheid van de opleiding en bemiddeling bij het vinden van een baan voor de leden. De vereniging fungeerde zodoende als een klein arbeidsbureau, overigens zonder groot succes.
Hoofddoel van de vereniging was de belangenbehartiging van de middelbare technici in de ruimste zin des woords. Zo trachtte men naast de genoemde arbeidsbemiddeling de vakkennis van de leden op peil te houden met excursies en lezingen, de instelling van studiecommissies en de uitgave van een tijdschrift. Verder verdedigde men in landelijk verband de positie van middelbare technici tegenover die van de Delftse ingenieurs, die aanvankelijk meer 'gewild' waren. Daarmee speelden de vereniging en de andere plaatselijke organisaties een belangrijke rol in het emancipatiestreven van de middelbare technici in de periode 1920-1940.
Dat landelijk verband bestond o.a. uit de Bond van Middelbare Technici (BMT, opgericht 1923), waarbij de Leeuwarder vereniging was aangesloten. In 1946 sloot de Leeuwarder club zich aan bij de Vereniging van Afgestudeerden aan Middelbare Technische Scholen (VAMTS) en werd daarvan de "afdeling Leeuwarden". Een verschil tussen de vooroorlogse vereniging en de naoorlogse afdeling was dat de leden van de eerste waren georganiseerd per school waar ze afgestudeerd waren, waar ze ook woonden, en die van de tweede per gebied waar ze woonden/werkten, ongeacht waar ze gestudeerd hadden. Organisatorisch een verbetering, want de leden van de oude Leeuwarder vereniging woonden verspreid in het hele land, wat een nadelig effect had op de ledenbinding en de bestuurbaarheid.
In 1957 werden de middelbare technische scholen (MTS) gepromoveerd tot hogere technische scholen (HTS) (enkele jaren later werd de UTS de nieuwe MTS). Vanaf dat jaar mochten de HTS-gediplomeerden de titel ingenieur voeren (afgekort als "ing.", ter onderscheiding van "ir." voor de in Delft opgeleide ingenieurs).
In 1959 fuseerde de VAMTS met zusterorganisatie NIRIHT (zie rubriek III) tot het NIRIA (Nederlands Instituut voor Register-Ingenieurs en Afgestudeerden van Hogere Technische Scholen). Het NIRIA had in Friesland twee afdelingen (v.a. 1989 regio's): Leeuwarden en Heerenveen, die resp. de noordelijke en zuidelijke helft van de provincie besloegen. Per 2002 fuseerden deze twee tot de regio Fryslân. (Intussen waren met de clustering van de HBO-scholen, medio jaren '80, de HTS'en de technische faculteiten van de HBO-instellingen geworden).
Enkele jaren later, in 2004, fuseerde het NIRIA met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de organisatie van de andere, aan een technische hogeschool (vanaf 1986: technische universiteit) opgeleide ingenieurs, tot KIVI NIRIA. NIRIA - regio Fryslân werd nu dus KIVI NIRIA - regio Fryslân. In 2006 tenslotte smolt deze met de regio's Groningen en Drenthe samen tot de regio Noord.
In 2005 droeg het bestuur van de regio Fryslân zijn archief in eigendom over aan het Historisch Centrum Leeuwarden. Het mat toen ca. 2 m. Na selectie, ontdubbeling en herverpakking beslaat het nu 1,3 m. Er zijn geen openbaarheidsbeperkingen. (WvR, nov. 2012).

De inv.nrs. 1-8 zijn in 2019 overgebracht naar toegang 1344 (inv.nrs. 1299-1301, 1303-1306, en 1309).
Lit.:
-Schippers, Hans. Van tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het hoger technisch onderwijs in Nederland. Hilversum, 1989.
-Hemmen, Ria van. Een eeuw beroepsonderwijs in Friesland, 1863-1968. Leeuwarden, 2006.
Kenmerken
Datering:
1919-2004
Soort toegang:
inventaris
Omvang:
1,2 m1
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1559 Ingenieursvereniging KIVI NIRIA- regio Fryslân en voorlopers, 1919-2004
VERKORT:
NL-LwnHCL 1559
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS