Uw zoekacties: Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden als Provisoren van...
x1321 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden als Provisoren van het St. Christophorileen tot Oldehove, en van de Weijenberg-Gorter-Sinia Stichting, 1911-1923 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1321 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden als Provisoren van het St. Christophorileen tot Oldehove, en van de Weijenberg-Gorter-Sinia Stichting, 1911-1923 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Slechts incidenteel gescheiden geadministreerd. (inv. nr. 21 ).
Voor een inleiding over lenen in het algemeen zie de inleiding bij toegang 1318 (Eritia de Blocq, wed. van Franckena-leen)
Het St. Christophori-leen werd gesticht bij testament van 1480 door Gerrijt van Belcum, burger in Leeuwarden. Oorspronkelijk was het verbonden aan een nieuw te stichten altaar in de St. Vitus-kerk te Oldehove "daer sinte Christoffel sal op staen" en waartoe "50 klinkarden wisse renthen" werden bestemd tot een prove. Bij de begeving daarvan zouden nakomelingen de voorkeur genieten. In de algemene inleiding werd reeds melding gemaakt van de t.a.v. dit leen in de 18e eeuw gevoerde processen. Het ging er daarbij om of de beneficianten van het leen verplicht waren in de theologie te studeren. In 1758 protesteerde ds. Johannes Scrinerius als echtgenoot van Hester Josina Swalue tegen de verkiezing van de beneficiant Franciscus Rinia Nauta, omdat deze niet in de theologie zou gaan studeren (in tegenstelling tot Scrinerius' zoon). Nauta voerde aan, dat studie in de theologie niet vereist was, waarbij Ged. Staten hem in het gelijk stelden. In 1773 echter, toen ds. Eelco Alta, als vader van Frans Canter Alta, om dezelfde reden in verzet kwam tegen de benoeming van Matthijs Alef van Idsinga tot beneficiant, beslisten Ged. Staten anders, op advies van de Franeker hoogleraren Herm. Cannegieter en E. Wigeri, en stelden Alta in het gelijk.
Van Idsinga publiceerde naar aanleiding van deze kwestie een "Vrijmoedig onderzoek" en een onvoltooid gebleven "Vrijmoedig beroep" (zie literatuurlijst). Zoals gezegd werd aan de voorwaarde der godsdienststudie ook hierna niet immer gevolg gegeven en wij vinden er in de latere reglementen niets meer van terug. Van 1832-1923 waren B&W provisoren van dit leen. Daarna bekleedde de Commissaris der Koningin deze functie. Het bedrag der pensie is tegenwoordig f.1200,- en kan tot f.2000,- worden verhoogd. De Weijenbergh-Gorter-Sinia Stichting is eveneens een familieleen. Zij werd gesticht bij testament d.d. 1911, in de vorm van een legaat aan het St. Christophorileen, groot f.40.000,-, tot een fonds onder deze naam, ten behoeve van de vorming van één of meer studiebeurzen. Stichteres was Sjoukje Gorter ( Dokkum 1841-Arnhem 1911), weduwe van de entomoloog Hendrik Weijenbergh (Haarlem 1842 - Bloemendaal 1885) in leven hoogleraar in de diergeneeskunde te Cordova (Argentinië). Haar moeder was een Sinia, uit welke familie eventueel ook beneficianten benoemd mogen worden. De pensie uit dit fonds bedraagt tegenwoordig eveneens f.1200,- tot f.2000,-.
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
1911-1923
Soort toegang:
inventaris
Omvang:
0,35 m1
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1321 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden als Provisoren van het St. Christophorileen tot Oldehove, en van de Weijenberg-Gorter-Sinia Stichting, 1911-1923
VERKORT:
NL-LwnHCL 1321
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS