Uw zoekacties: Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland te L...
x1300 Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland te Leeuwarden, 1949-1975 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1300 Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland te Leeuwarden, 1949-1975 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Op 3 juni 1949 werd de Stichting "Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland" (verder te noemen IGG) opgericht. De oprichting, in navolging van andere provincies, vond plaats op initiatief van de Stichting Friesland voor Maatschappelijk Werk. Dit sloot aan op de nieuwe ontwikkelingen na de oorlog: de ontdekking van de praktische mogelijkheden der toegepaste psychologie, en het groeiende inzicht dat de geestelijke gezondheid van het individu verband houdt met de menselijke verhoudingen in het leefmilieu. Er was een toenemende vraag naar psychologisch, psychiatrisch en maatschappelijk advies en begeleiding, wat de vestiging van instellingen voor ambulante zorg tot gevolg had.
Het IGG had tot doel om deze ontwikkelingen te stimuleren en te coördineren, met de bedoeling dat dit algemeen zou zijn. Dit streven naar algemeenheid werd echter al direct gefrustreerd doordat de sociaal-psychiatrische zorg ("Het Friesch Patronaat") buiten het IGG bleef en doordat rond 1949 ook protestants-christelijke en katholieke instellingen in hetzelfde werkveld werden gesticht.
Het IGG had een breed takenpakket. Het bestond uit de afdelingen:
1. De afd. Nazorg voor oud-BLO-leerlingen (BLO = Buitengewoon Lager Onderwijs), gestart dec. 1949, vanaf 1958 genaamd de afd. Maatschappelijk Werk voor Zwakzinnigen, vanaf 1963 Dienst Sociaal Pedagogische Zorg. In 1968 ging deze op in de Stichting Maatschappelijk Werk voor Geestelijk Gehandicapten in Friesland, en werd de band met het IGG verbroken.
2. Het Psychotechnisch Laboratorium, gestart maart 1950, dat o.m. als taken had het school- en beroepskeuzeadvies en bedrijfspsychologisch onderzoek (o.m. personeelsselectie). In 1955 werd dit gesplitst in: 2a. De Kinder- en Schoolpsychologische Afdeling (voor ontwikkelingsachterstanden en leerproblemen). Met soortgelijke prot.-chr. en r.k. instellingen vormde zij in 1966 de Stichting Federatie voor Kinder- en Schoolpsychologie in Friesland. Hoewel de afdeling zelfstandig bleef, werd het werk meer en meer in de Federatie ondergebracht. In 1971 werd de naam Stichting Federatief Provinciaal Centrum voor Kind en School in Friesland, kortweg Federatie voor Kind en School. 2b. De Bedrijfspsychologische Afdeling. Hoewel het werk van deze afdeling in 1965 stil kwam te liggen, bleef zij in naam nog enkele jaren bestaan. 2c. De Afdeling School- en Beroepskeuze. Deze werd in 1961 ondergebracht in een zelfstandige Stichting Fries Bureau voor Beroepskeuze. De administratie van deze stichting was in handen van het IGG.
3. Het Medisch Opvoedkundig Bureau (voor opvoedingsproblemen), gestart 1 okt. 1950.
Vanaf het begin kampte het IGG met ruimtegebrek. In 1968 kwam op initiatief van de provincie de Stichting Huisvesting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk tot stand met als doel alle instellingen op die werkterreinen, samen met andere zorginstellingen als het Groene Kruis en de Stichting Revalidatie Friesland, in een nieuw te bouwen pand te huisvesten. Dit gebouw verrees aan de Sixmastraat 2 en kreeg de naam "De Hege Wier". De verhuizing van tien instellingen naar dit gebouw vond plaats in augustus 1971.
De gezamenlijke huisvesting van de instellingen op het terrein van de ambulante geestelijke gezondheidszorg gaf een impuls aan het al langer bestaande streven naar samenwerking en fusering en zou in 1975 resulteren in de oprichting van het Centrum van Persoon en Gezin (voorloper van de RIAGG-Friesland, opgericht in 1982, die op haar beurt in 1996 opging in GGZ Friesland).
Het archief werd in 1979 in bewaring gegeven bij het toenmalige Gemeentearchief Leeuwarden, thans Historisch Centrum Leeuwarden. Het besloeg toen ca. 3 m. Na selectie, ontdubbeling en herverpakking meet het nu 1,2 m. De stukken zijn in goede staat. Het archief bevat geen stukken van persoonlijke aard en is openbaar. (WvR, nov. 2011).
I. Algemeen
II. Organisatie
III. Dienstmiddelen
IV. Taakuitoefening
Kenmerken
Datering:
1949-1975
Soort toegang:
inventaris
Omvang:
1,2 m1
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1300 Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland te Leeuwarden, 1949-1975
VERKORT:
NL-LwnHCL 1300
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS