Uw zoekacties: Stichting Jongerenhuisvesting Leeuwarden, 1972-1988
x1088 Stichting Jongerenhuisvesting Leeuwarden, 1972-1988 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1088 Stichting Jongerenhuisvesting Leeuwarden, 1972-1988 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
In sept. 1971 ging de Lerarenopleiding "Ubbo Emmius" (UE) van start, met vestigingen in Groningen en Leeuwarden. Tegelijk waren er vergevorderde plannen voor een "Universitaire Vestiging in Friesland" in Leeuwarden, waar een gedeelte van het aanbod aan universitair onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gerealiseerd zou kunnen worden. Verder kwamen in dit en de volgende jaren, naast de al bestaande, een aantal instellingen voor hoger beroepsonderwijs tot stand, nml. Akademies voor Gezondheidszorg (met onderwijs gestart in 1971), Muziekpedagogiek (1972), Ekspressie en Kommunikatie (1973) en Agogiek (1974). Met het oog op de verwachte grote aantallen HBO- en universitaire studenten werd in 1971 op initiatief van het UE-bestuur een Werkgroep Studentenvoorzieningen Leeuwarden in het leven geroepen, in 1972 verbreed tot Werkgroep Jongerenvoorzieningen (Zie Gedeponeerd archief, nrs. 46-47). Uitdrukkelijk wilde men naast studenten ook andere jongeren bedienen.
Voor één van de taakvelden, de huisvesting, werd op initiatief van deze werkgroep op 15 september 1972 de Stichting Jongerenhuisvesting Leeuwarden (JHL) opgericht, met als doel zo veel mogelijk studenten en werkende jongeren onderdak te brengen. In het bestuur waren behalve de werkgroep vertegenwoordigd de afdeling Studentenvoorzieningen van de RUG (de RUG was een belangrijke participant in Ubbo Emmius), de gemeente, de provincie, de gemeentelijke Raad voor Jeugdaangelegenheden, de studenten, de werkende jongeren, de huurders en later ook de HBO-scholen. Tenslotte konden leden van 'buiten' worden benoemd.
Concreet bestonden de werkzaamheden van de JHL uit het beheer en de verhuur van oude woninkjes, waarvoor geen andere bewoners meer konden worden gevonden, en enkele flatwoningen. De eerste jaren ging het vooral om huizen in Huizum-Bornia en de Oud-Indische buurt. De meeste woningen werden beschikbaar gesteld door de woningcorporaties; de JHL verhuurde ze door. Wegens de toenemende woningnood ging de stichting vanaf mei 1977 ook aan kamerbemiddeling doen. De woningnood onder jongeren bleef echter sterk stijgen, zeker toen in 1978 alle woningen in Huizum-Bornia moesten worden ontruimd om gesloopt te worden, waardoor het woningbestand van de stichting in één klap van 101 kromp naar 36. Omdat er geen oude woningen meer door de corporaties beschikbaar werden gesteld, probeerde de stichting samen met andere partijen om op grotere schaal jongerenhuisvesting te realiseren, o.a. door verbouw van het Fribourg-complex aan Achter de Hoven en door nieuwbouw aan de Marg. de Heerstraat / Wijbr. de Geeststraat. Door verschillende oorzaken liep dit echter allemaal op niets uit.
In 1984 ging de JHL samenwerken met de Stichting Studenten Huisvesting Groningen (SSHG), die ook in Leeuwarden actief wilde zijn. In hetzelfde jaar al bouwde de SSHG een appartementencomplex in de Poststraat / Minnemastraat, in 1986 gevolgd door twee dergelijke complexen in voormalige bedrijfsgebouwen aan het Zwitserswaltje en aan de Emmakade. JHL beheerde de gebouwen en wees de huurders aan. De complexen boden eindelijk wat soelaas, maar de bestaande woningbehoefte bleef nijpend, te meer daar de SSHG hierna geen activiteiten in Leeuwarden meer ontplooide.
Vastgesteld kan worden dat de stichting in het beschreven tijdvak maar matig succesvol was in het realiseren van huisvesting voor jongeren, vooral door de geringe medewerking van de woningcorporaties. In 1990 zou de stichting haar doelgroep weer verkleinen en haar naam veranderen in Stichting Studentenhuisvesting Leeuwarden.
Het archief werd in 1997 aan het gemeentearchief (thans Historisch Centrum Leeuwarden) geschonken door B. van Keulen, die tot 1989 secretaris was. Het besloeg toen 1 m. Na selectie en herverpakking meet het nu 0,65 m. Er zijn geen openbaarheidsbeperkingen. (WvR, juli 2010).
Plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
(1971) 1972-1988
Soort toegang:
plaatsingslijst
Omvang:
0,65 m1
Samenvatting:
Stichting Jongerenhuisvesting Leeuwarden, de Werkgroep Studenten en Jongerenvoorzieningen Leeuwarden
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1088 Stichting Jongerenhuisvesting Leeuwarden, 1972-1988
VERKORT:
NL-LwnHCL 1088
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS