Uw zoekacties: Regionale Brandweer Noord-Friesland, het Ambulancevervoer en...
x1046 Regionale Brandweer Noord-Friesland, het Ambulancevervoer en de Alarmcentrale, 1979-2006 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1046 Regionale Brandweer Noord-Friesland, het Ambulancevervoer en de Alarmcentrale, 1979-2006 ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Inleiding
Door diverse reorganisaties is per 1 januari 2007 de Hulpverleningsdienst Fryslân ontstaan. De archieven van alle rechtsvoorgangers van de Hulpverleningsdienst Fryslân zijn eigendom geworden van deze dienst. Het betreft de archieven van de Regionale Brandweer van Noord-Friesland, de Regionale Brandweer De Friese Wouden, de centrale post ambulancevervoer en de alarmcentrale.
Deze archieven zijn ontstaan in de periode 1979-2006 en hadden een totale omvang van ongeveer 40 strekkende meter. De archieven bevonden zich deels op de 2e etage en deels in een kantoorruimte op de begane grond van het kantoor op de Aldlânsdyk te Leeuwarden.
De Hulpverleningsdienst Fryslân wilde deze archieven laten bewerken en heeft daarbij de eis gesteld, dat de bewerking buiten het kantoor van de organisatie plaats zou vinden. In 2008 wordt aan de firma DOXsupport, projectbureau voor documentaire ondersteuning en consultancy, opdracht verstrekt voor de bewerking van deze archieven.
Om aan de eis te voldoen, dat de bewerking buiten het kantoor van de Hulpverleningsdienst plaatsvindt, heeft DOXsupport - in overleg met de dienst - afspraken gemaakt met de DocumentenWacht in Beekbergen. Deze organisatie beschikt over een archiefruimte die voldoet aan de eisen van de Archiefwet 1995 en haar uitvoeringsregelingen. Er wordt overeengekomen, dat de bestanden bij de DocumentenWacht worden opgeslagen en dat de bewerking ervan ook daar zal plaatsvinden.
Ter voorbereiding op de bewerking heeft DOXsupport de bestanden ingepakt in archief- en verhuisdozen en ervoor gezorgd dat een erkend verhuisbedrijf de bestanden overbracht naar de vestiging van de DocumentenWacht in Beekbergen.
De bewerking is uitgevoerd door mevrouw M.H. van der Geld en de heer drs. E.J. Houx van DOXsupport en is afgerond in 2009.
Na bewerking en inventarisatie had het archief een omvang van 7 strekkende meter.
Het te bewaren bestand is daarna geplaatst in het Historisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden.
N.B. Het archief van de regionale brandweer De Friese Wouden is niet in deze inventaris opgenomen. Dit archief is bewerkt en daarna geplaatst in de archiefbewaarplaats van de gemeente Smallingerland.
Het archief van de 3e en laatste regionale brandweer in Friesland, die van Zuidwest- Friesland is ook niet in deze inventaris opgenomen. De Regionale Brandweer Zuidwest- Friesland heeft onderdeel uitgemaakt van het Samenwerkingsverband Zuidwest- Friesland. De archieven van dit samenwerkingsverband zijn overgedragen aan de centrum- gemeente van het samenwerkingsverband namelijk de gemeente Sneek.
Verantwoording van de inventarisatie
Selectie, beschrijving en vernietiging
De bewerking van het archief is geschied op basis van:
-de “Handleiding vernietiging archiefbescheiden (inter-)gemeentelijke organen”, de zogenaamde vernietigingslijst, zoals die in 1983 is vastgesteld door het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC); -de “Handleiding voor de toepassing van de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen”, de zogenaamde selectielijst, zoals die in 2005 is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Daarnaast is als richtsnoer gebruikt de uitgave “Normen goede en geordende staat en criteria bewerking codearchieven", zoals die is vastgesteld door het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI).
Bovengenoemde uitgaven geven beginselen aan voor bewaring en vernietiging, waarbij bescheiden, die de uitgangspunten van het beleid en de hoofdzaken van het verloop van de uitvoering van dat beleid weergeven, bewaard moeten blijven en bescheiden betreffende de beleidsuitvoering in het algemeen voor vernietiging in aanmerking komen. Daarnaast is rekening gehouden met zaken of gebeurtenissen met een voor de organisatie uniek of bijzonder karakter. Deze zaken zijn van vernietiging uitgezonderd.
Bij het beschrijven is de rol van de organisatie bij een zaak als uitgangspositie genomen. Als standaard redactionele vorm is gekozen voor “stukken betreffende”. Bij elk dossier is de uiterlijke vorm aangegeven. Tot vijf documenten per dossier is dit aangegeven met “stuk” respectievelijk “stukken”. Bij meer dan vijf documenten per dossier is er sprake van een “omslag”. Een omvangrijk aantal stukken welke ongehecht bijeen zijn gebracht is een “pak”. De vorm “deel” geeft aan, dat er sprake is van een ingebonden document, waarin oorspronkelijk blanco pagina’s zijn opgenomen.

In de archiefbestanden zoals die werden aangetroffen waren duidelijk herkenbare dossiers te onderscheiden. Sommige dossiers of verzamelmappen moesten echter worden gesplitst om een juiste beschrijving mogelijk te maken. Hierdoor werden zaken en gebeurtenissen in de juiste context geplaatst.
De materiële toestand van het archief is goed te noemen. Schadelijke hechtmiddelen zoals nietjes, paperclips en plastics zijn verwijderd. De nieuw gevormde dossiers zijn voorzien van zuurvrije hechtmiddelen en verpakt in zuurvrije omslagen en geplaatst in zuurvrije dozen. De archiefstukken op zich bevonden zich in een goede staat en waren niet aangetast door vocht of schimmel.
Bij aanvang van de werkzaamheden had het archief een omvang van ongeveer 40 strekkende meter. Na de bewerking hiervan is er 7 strekkende meter overgebleven. Het archief loopt tot nummer 460.

Opzet van de inventaris
De opzet van deze inventaris is in drie delen opgesplitst te weten “organisme”, “personeel” en “taakuitvoering”.
In het hoofdstuk “organisme” zijn stukken opgenomen, die de organisatie betreffen. Dit betreft veelal de interne huishouding van de organisatie en de diverse organen als algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
Stukken op het gebied van personeelszaken en het personeelsbeleid van de organisatie zijn opgenomen in het hoofdstuk “personeel”.
De organisaties zijn belast met de uitvoering van een aantal (wettelijke) taken. De correspondentie en de dossiers die hieruit zijn voortgevloeid, zijn ondergebracht in het hoofdstuk “taakuitvoering”. Het betreft hier vooral stukken op het gebied van de openbare veiligheid.
De onderverdeling van de hoofdstukken is globaal vastgesteld op basis van de basisarchiefcode (BAC) voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Aanwijzingen voor de gebruiker
De volgorde van dossiers binnen een rubriek zijn in principe chronologisch gerangschikt van oud naar jong. Onderwerpen zijn uiteraard bij elkaar geplaatst.
Het is raadzaam wanneer bepaalde dossiers en/of zaken worden geraadpleegd, tevens de notulen van de vergaderingen van het bestuur te raadplegen. Alle besluiten die in de loop van de tijd zijn genomen, worden verantwoord in deze serie. Ook kan relevante informatie geput worden uit de jaarlijks opgemaakte begrotingen en rekeningen.
In het hoofdstuk “organisme” zijn onder het kopje “benodigdheden en hulpmiddelen” alle dossiers ondergebracht met betrekking tot benodigdheden, hulpmiddelen, materiaal en materieel. Hier treft men ook dossiers aan, die volgens de richtlijnen moeten worden ondergebracht onder het hoofdstuk “taakuitvoering”. Voor het gemak van de gebruiker is ervoor gekozen om alles te groeperen onder bovengenoemd hoofdstuk.
Bij de inhoudsopgave kan de looptijd van een organisatie zijn aangegeven als bijvoorbeeld 1989–1999 (1979–2001). De eerste twee jaartallen geven de formele looptijd van de organisatie aan en de jaartallen tussen de haakjes betreft de looptijd van de stukken.
Alle dossiers zijn voorzien van een looptijd. Daar waar niet bekend is uit welk jaar de stukken stammen, is dit aangegeven met z.j. (zonder jaar).
Openbaarheid van de dossiers:
Alle dossiers zijn voor de gebruikers openbaar.

Tot slot
De citeertitel ten behoeve van publicaties van deze inventaris is: Inventaris van de archieven van de regionale brandweer Noord-Friesland, het ambulancevervoer en de alarmcentrale in de provincie Friesland 1979-2006.
Bronnen historisch onderzoek: -archief van de regionale brandweer Noord-Friesland, het ambulancevervoer en de alarmcentrale in de provincie Friesland 1979-2006
Verklarende (afkortingen)lijst
ACFAlarmcentrale Friesland ATWArbeidstijdenwet B&OBeleid & Ondersteuning BACBasisarchiefcode BBBescherming Bevolking BHDBrandweerhulpverleningsdienst CADConsultatiebureau voor Alcohol en Drugs CCRBCollege van Commandanten van Regionale Brandweren COHCommandocontainer (haakarmbak) CPACentrale Post Ambulancevervoer Drs.Doctorandus EHBOEerste Hulp bij Ongelukken GGDGemeenschappelijke GezondheidsDienst GHORGeneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GIMDGemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening GMFGemeenschappelijke Meldkamer Fryslân GMKGemeenschappelijke Meldkamer Fryslân GMSGeïntegreerd Meldkamer Systeem IMTInterim Management Team KNBVKoninklijke Nederlandse Brandweer Vereniging LMNILandelijk Meetnet Nucleaire Incidenten LMRLeidraad Maatramp LOPLeidraad Operationele Prestaties LOPAILandelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs MKFMeldkamer Fryslân Nazorgalles wat nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren naar de ‘oude’ situatie N.B.Nota bene NNPNoordelijk Netwerk Preventie
OCWOnderwijs, Cultuur en Wetenschap OGSOfficier Gevaarlijke Stoffen OGSOngevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen PiPPartners in Preparatie PTTPosterijen, Telegrafie en Telefonie Preventiede zorg voor het voorkomen van de directe oorzaken van brand en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van brand Preparatiede daadwerkelijke voorbereiding op de te nemen acties bij brand Pro-actiehet wegnemen van structurele onveilige situaties PVBProject Versterking Brandweer RAVRegionale ambulancevoorziening RCCRegionaal Coördinatie Centrum Repressiede daadwerkelijke bestrijding van brand ROGSRegionaal Officier Gevaarlijke Stoffen ROvDRegionaal Officier van Dienst SAMENStimulering Arbeidsdeelname Minderheden SODStichting Opleidingen en examens voor Documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie VC-2verbindingsauto klein VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten VRGVeiligheid, Rampenbeheersing en Gezondheid WGRWet Gemeenschappelijke Regelingen WVCWelzijn, Volksgezondheid en Cultuur z.j.zonder jaar
Kenmerken
Datering:
1979-2006
Soort toegang:
inventaris
Omvang:
7 m1
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang 1046 Regionale Brandweer Noord-Friesland, het Ambulancevervoer en de Alarmcentrale, 1979-2006
VERKORT:
NL-LwnHCL 1046
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS