Uw zoekacties: Gemeentebestuur Houten
x286 Gemeentebestuur Houten ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

286 Gemeentebestuur Houten ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In Houten verrees rond het in 1982 geopende nieuwe station Houten het geheel nieuwe centrum, "Het Rond", van Houten. Het Oude Dorp kwam hierdoor buiten het centrum te liggen. Met de Vierde Nota Ruimteljke Ordening Extra (of Vinex) kreeg Houten in 1991 een tweede groeitaak. De bouw van Vinex-locatie Houten-Zuid begon in 1997. Er kwamen zeven nieuwe wijken bij: Loerik, Overdam, Hofstad, Schonauwen, De Hoon, Leebrug en Castellum. In deze laatste wijk werd een winkelcentrum gebouwd en kwam in 2010 een treinstation.
Van dit archief is een aanvullend bestand (Gemeentebestuur van Houten, aanvulling, 1982-2005, (T00286_aanvulling). Stukken met betrekking tot het Globaal Bestemmingsplan Houten bevinden zich in het bestand Globaal Bestemmingsplan van de gemeente Houten, 1964-2001 (T00215) en in het aanvullend bestand.
De omvang van het archief is 139,60 m1.
1. Aanwijzing voor de gebruiker
2. Beperking openbaarheid
3. Bijzonderheden
Inventaris
1. Eigendom. Bezit
2. Regeling rechtsverkeer
3. Aanneming van werken
4. Belastingen
5. Onroerende zaakbelasting
6. Hondenbelasting
7. Retributies
8. Ruimtelijke ordening
10. Planologische regelingen
11. Structuurplannen
12. Bestemmingsplannen
13. Regionale regelingen
14. Nationale regelingen
20. Woningdifferentiatie
23. Bouw van woningen en gebouwen
26. Afbraak
28. Huur. Verhuur
29. Verdeling van woonruimte
30. Stichten van woningen
32. Openbare Orde. Bevolking
33. Persoonlijke vrijheid
34. Wapens. Munitie
36. Standplaatsen
37. Woonwagens
38. Woonschepen
41. Voertuigen
44. Burgerlijke stand
46. Geboorte. Adoptie
47. Bevolkingsregistratie
48. Bevolkingsstatistiek
49. Reisdocumenten
51. Sluitingstijd
52. Maatregelen tegen overlast
53. Vandalisme
57. Kansspelen. Weddenschappen
58. Dierenbescherming
59. Bescherming van vogels
60. Algemene gezondheidszorg
62. Medische beroepen
66. Drinkwatervoorziening
67. Lijkbezorging
69. Bijzondere begraafplaatsen
70. Onderzoek
71. Milieuhygiëne in het algemeen
73. Hygiëne van de bodem
74. Hygiëne van het water
75. Afvalstoffen
77. Afvalstortplaatsen
81. Verwerking van afvalstoffen
82. Afvalwater
83. Riolering
84. Trillingen en geluid
89. Brand
91. Brandbestrijding
94. Blusmiddelenvoorziening
95. Brandweerorganisatie
96. Personeelsdossiers brandweer
99. Bijstand. Hulpverlening
100. Waterstaat
101. Wateren. Watergangen
102. Onderhoud. Instandhouding
104. Grondwater
105. Bodempeil
106. Verkeer en vervoer te land
108. Zorg voor wegen
111. Onderhoud. Instandhouding
113. Verlichting
114. Beplanting
115. Bijkomende werken
119. Onderhoud. Instandhouding
120. Leggers van wegen
121. Schouw van wegen
125. Vervoer per autobus
128. Verkeersveiligheid
129. Verkeersmaatregelen
130. Rijksverkeersmaatregelen
133. Zorg voor rails
135. Vervoer over rails
137. Verkeer en vervoer te water
139. Posterijen
140. Telecommunicatie
141. Telegrafie en telefonie
142. Radio en televisie
143. Economische aangelegenheden
144. Bank- en kredietwezen
145. Land- en tuinbouw
148. Bosbouw. Bosprodukten
150. Industrie
151. Energievoorziening
152. Gasvoorziening
154. Winkelcentra. Verkoophallen
155. Markten. Kermissen
158. Distributie van goederen
159. Jacht
160. Visserij
161. Arbeid
168. Specifiek welzijn
169. Planning
170. Financiering
171. Instellingen
172. Accommodaties
174. Organisaties. Instellingen
175. Fondsen
176. Kruiswerk
177. Verslavingen
184. Club- en buurthuiswerk
185. Jeugd- en jongerenwerk
186. Emancipatie
187. Gezinszorg
188. Juridische en sociale hulp
190. Jongeren. Jeugdigen
191. Accommodaties voor jongeren
193. Vrouwen
194. Bejaarden
195. Accommodaties voor bejaarden
197. Gehandicapten
198. Bijstandsbehoevenden
199. Geldelijke bijstand
200. Geldleningen
202. Zelfstandigen
204. Vreemdelingen
205. Minderheden
206. Onderwijs
208. Gemeentelijk vakonderwijs
211. Weer samen naar school
212. Vakken van onderwijs
215. Schoolbesturen
216. Adviesorganen
218. Leerplicht
219. Schoolverzuim
220. Financiële steun
222. Schoolgebouwen- en terreinen
224. Onderhoud schoonhouden
225. Ingebruik geven. Verhuren
226. Verzekering
228. Medische zorg
229. Schooltandverzorging
230. Logopedische zorg
231. Advies. Begeleiding
232. Vervoer van leerlingen
234. Basisonderwijs
235. Leerkrachten
240. Organisatie van de school
241. Schoolbestuur
246. Kosten openbaar onderwijs
247. Speciaal basisonderwijs
249. Speciaal basisonderwijs
251. Openbaar basisonderwijs
253. Plannen openbare basisscholen
259. Voortgezet onderwijs
260. Godsdienstonderwijs
261. Educatie
262. Basis- en beroepseducatie
266. Kunst
267. Verzamelingen
269. Musea. Oudheidskamers
270. Monumenten
271. Archeologie
273. Natuurschoon
274. Landschapsschoon
278. Gemeenschapsbevordering
279. Godsdienstige instellingen
280. Sport en spel
282. Kamperen
283. Toerisme
284. Landsverdediging
286. Notariaat
287. Ontwikkelingssamenwerking
290. Rijkspolitie
291. Het organisme
293. Organisatie
295. Delen
296. Namen en aanduidingen
298. Samenwerking
301. Rechtsverwerkelijking
303. Eigendom. Bezit
304. Verkrijging. Verlies
305. Aankoop
306. Verkoop (vervreemding)
307. Ruiling
308. Schenking
309. Onteigening. Vordering
310. Zakelijke rechten
311. Erfpacht
312. Opstal
313. Erfdienstbaarheden
314. Huur. Pacht. Leasing
315. Verhuur. Verpachting
316. Gebruik
320. Financiën
321. Geldmiddelen
325. Financieel beheer
326. Belegging der gelden
327. Kasgeld
328. Geldmiddelen
329. Fondsvorming. Reservering
330. Inning van gelden
332. Geldleningen
334. Documenten
337. Telecommunicatie
338. Publiciteit. Voorlichting
341. Ambts- of dienstwoningen
343. Uitoefening van de dienst
344. Dienstvoorschriften
345. Waardering. Klachten
346. Administratieve organisatie
347. Automatisering
348. Reclame
353. Vertegenwoordigende lichamen
357. Hoogste functionaris
358. Secretaris. Griffier
360. Diensten. Bedrijven
361. Diensten. Bedrijven
362. Diensten. Bedrijven
363. Diensten. Bedrijven
364. Diensten. Bedrijven
365. Overdracht van bevoegdheden
367. Beleidsbepaling
375. Personeel
377. Rechtspositie
378. Georganiseerd overleg
379. Medezeggenschap
381. Benoeming. Tewerkstelling
384. Bevordering
387. Familieomstandigheden
388. Arbeidstijden
392. Rechten van het personeel
393. Loon. Bezoldiging
394. Waardering van functies
397. Inhouding. Overdracht