Uw zoekacties: Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst...
x798 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst" te Glimmen, 1915 - 1988 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

798 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst" te Glimmen, 1915 - 1988 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
De stoomzuivelfabriek De Toekomst werd in 1897 als naamloze vennootschap opgericht. Op 6 april 1914 kwam, na een fusie met de coöperatieve melkfabriek te Yde, tot stand de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst". Deze had als doel "het bereiden en te gelde maken van roomboter en het malen van koren". In de statutenwijziging van 1919 sprak men van Coöperatieve Elektrische Zuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst". In de nieuw vastgestelde statuten van 1927 luidde de naam: De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst" G.A. Deze naam zou tot 1967 ongewijzigd blijven. In 1941 vond uitbreiding plaats met een grasdrogerij en werd het bedrijf omschreven als: "fabricage van boter en karnemelkschepap, melkverkoop aan venters, korenmalerij en grasdrogerij". In 1950 werd de grasdrogerij weer opgeheven en kwam hierin een kaasmakerij. Per 17 oktober 1965 werd de verwerking van melk stopgezet.
De Toekomst trad als C-lid toe tot de Coöperatieve Melkproductenbedrijven "DOMO-Bedum" G.A. te Beilen (deze kende nog geen individuele leden), wat inhield dat zij voortaan haar melk moest leveren aan DOMO-Bedum, zulks aan de door deze aan te wijzen zuivelfabrieken. De zuivelfabriek en de bijbehorende grond werd overgedragen aan DOMO-Bedum *  De fabriek deed alleen nog dienst als ontvangstation voor de melk van de aangesloten leden en als korenmalerij. Vanaf 8 januari 1967 werden alle bedrijfsactiviteiten stopgezet. De vereniging bleef als Coöperatieve melkveehoudersvereniging en Korenmalerij "De Toekomst" G.A. bestaan om de belangen van de aangesloten leden te behartigen. *  De melk van de aangesloten veehouders ging nu naar de Coöperatieve zuivelfabriek "De Vooruitgang" te Vries. In 1968 werd het fabriekspand (Rijksstraatweg 35 te Glimmen) gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. In 1988 kwam aan het bestaan van de vereniging een einde. De leden sloten zich aan bij de coöperatieve melkveehoudersvereniging DOMO-Bedum, met in totaal circa 3000 leden. * 
De omvang van het archief bedraagt 0,35 meter. De stukken zijn openbaar.
Bijlage
Literatuur en bronnen
Bestuursleden
Bedrijfsleider-directeur
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en Korenmalerij "De Toekomst" G.A. te Glimmen
Bewerker:
B.A.C. Velema
Laatste Publicatie:
1995
Behoort tot collectie:
Rijk
Omvang:
0,35 m standaardarchiefberging
Raadpleging:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS