Uw zoekacties: Wiardus en Johan (Rengers) Hora Siccama (van Oosterbroek), 1750 - 1896
x536 Wiardus en Johan (Rengers) Hora Siccama (van Oosterbroek), 1750 - 1896 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

536 Wiardus en Johan (Rengers) Hora Siccama (van Oosterbroek), 1750 - 1896 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In mijn jaarverslag over 1913 heb ik melding gemaakt van de aanwinst, door het rijksarchief verkregen van dat deel van het archief Hora Siccama, dat zich nog bevond op de voormalige havezate Oosterbroek in Drente. In het afgelopen jaar heeft mejuffrouw E. van der Ploeg alhier de gehele verzameling beschreven; omtrent de hierachtervolgende inventaris enkele toelichtingen.
In hoofdzaak kon de herkomst der stukken worden vastgesteld: zij zijn afkomstig van Mr. Wiardus Hora Siccama, die tal van openbare betrekkingen heeft bekleed, doch daarnaast een tweetal boerderijen exploiteerde en bovendien een tichelfabriek c.a. administreerde, - en van Mr. Johan Siccama (die later de naam Rengers aan zijn dubbele achternaam toevoegde), van wie in hoofdzaak stukken tot ons zijn gekomen afkomstig van hem als notaris en als advocaat. Enkele stukken van minder belang verrieden geen herkomst. De deponering op het huis Oosterbroek geschiedde in verband met de overgang van de eigendom dier havezate omstreeks 1800 aan de Siccama's, die haar ongeveer een eeuw hebben behouden.
De stukken, afkomstig van de beide Siccama's in openbare betrekkingen, zijn uiteraard niet zonder belang. Zij doen ons o.a. zien, hoe de archieven van tal van dergelijke functionarissen hebben bestaan, doch zij zijn teloor gegaan, voor zover zij niet in particuliere archieven bewaard bleven. In hoever de stukken van beiden als notaris verband houden met de van hen afkomstige archivalia in de notarieële archieven, zal te zijner tijd blijken. Maar het komt mij voor, dat de particuliere stukken in deze niet de minst belangrijke zijn.
De stukken betreffende de adminstratie door Wiardus van zijn twee boerderijen geven ons een te waarderen overzicht van de graanprijzen in die tijd en de exploitatie dier boerderijen. De stukken betreffende Wiardus' beheer van de door hem in compagnieschap met anderen bezeten tichelfabriek Oudewerf geeft een inzicht in de vragen, die zich bij een dergelijke administratie voordoen. De gelegenheid tot bestudering van het daarin aanwezige materiaal heeft mij ontbroken. Doch - gelet op de moeilijkheden door Wiardus ondervonden, waarvan het spoor in zijn notariaat is te vinden, - is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat de zorg voor zoveel en velerlei heeft veroorzaakt, dat hij in geen zijner werkzaamheden het succes heeft bereikt, dat werd beoogd. Zo vermoed ik, dat deze archieven een leerzame stof kunnen leveren, hoe zaken niet moeten worden aangevat om te kunnen slagen. In ieder geval zullen in dit archief economische gegevens worden gevonden, die niet van belang zijn ontbloot.
Bij de indeling der stukken is rekening gehouden hiermede, of zij van Wiardus dan wel van Johan Siccama afkomstig zijn. De onderverdeling van beide rubrieken onderscheidt de verschillende functies, door ieder van hen bekleed. De volgorde der derde rubriek is chronologisch.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van Wiardus Hora Siccama, heer van Oosterbroek, en Johan (Rengers) Hora Siccama
Bewerker:
E. van der Ploeg
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1997
Omvang:
4,5 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Eerder gepubliceerd: VROA 1915 II, 303-338. Zie ook Toegangsnummer 535 IB: computerbestand
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS