Uw zoekacties: Curatoren der Rijksuniversiteit te Groningen, (1932) 1933 - 1960
x52 Curatoren der Rijksuniversiteit te Groningen, (1932) 1933 - 1960 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

52 Curatoren der Rijksuniversiteit te Groningen, (1932) 1933 - 1960 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting bij de opzet en indeling van de gesystematiseerde plaatsingslijst van het archief van Curatoren
Deze "gesystematiseerde plaatsingslijst" is geen inventaris in de technische betekenis van het woord. Het is een halfprodukt van beschrijving en ordening, in afwachting van overbrenging van de resterende bestanddelen van het archief van Curatoren tot 1960.
Het archief van Curatoren en de gedeponeerde archiefjes zijn in de plaatsingslijst van elkaar gescheiden en ter onderscheiding in de inhoudsopgave voorzien van een rubricerende hoofdletter, "A" en "B" zijn afdelingen van het archief van Curatoren, de overige letters duiden op de gedeponeerde archiefjes.
De splitsing van het archief van Curatoren in twee afdelingen is bepaald door de overgang in 1933 van een chronologische methode van ordening (een serie notulen, met de losse stukken als een serie bijlagen bij de notulen) naar een onderwerpsgewijze (rubriekenstelsel). De eerste afdeling "A" beschrijft het archief in zijn oudere opzet, en sluit aan bij het archiefdeel dat voor de oorlog werd overgebracht naar het rijksarchief. Afdeling A van deze plaatsingslijst is opgezet en moet gebruikt worden als supplement op de inventaris van Mensonides en Schuitema Meijer. In voetnoten onder de beschrijvingen wordt verwezen naar die inventaris onder de aanduiding "Curatoren I". Inhoudelijk kan men wegwijs worden in de series notulen en bijlagen bij de notulen, door allereerst de (tienjaarlijkse) alfabetische trefwoordenindices op persoons-of zaaknamen na te slaan. Men wordt dan verwezen naar datum en volgnummer van vergadering en vergaderonderwerp.
De vele verwijzingen onder blanco nummer in afdeling "A" hebben betrekking op bundels stukken, die in de jaren dertig en later gevormd zijn door samenvoeging van stukken uit de serie bijlagen bij de notulen met later gearchiveerde stukken. In de "nota bene's" onder de beschrijvingen wordt verwezen naar de vindplaats van de onder blanco nummer beschreven stukken in deze plaatsingslijst. In de "NB's" zijn ook de oorspronkelijke vergadervolgnummers van de stukken vermeld (die ook op de stukken zelf aangetroffen worden).
De indeling in rubrieken A1-A9 is geheel voor rekening van de ondergetekende.
In afdeling "B" is het onderwerpsgewijs opgezette archief van Curatoren uit de jaren 1933-1960 beschreven. De eigentijdse indeling in rubrieken, die enkele malen gewijzigd of aangepast werd, is in bijlage bij deze toelichting gevoegd. De indeling van afdeling "B" is in hoofdlijnen gebaseerd op de laatst in gebruik geweest zijnde rubriekenindeling, nl. die van 1958/6. Zie voor overeenkomsten en afwijkingen de concordans in de bijlage bij deze toelichting. Voor deze opzet is gekozen om t.z.t. invoeging van nu ontbrekende bestanddelen mogelijk te maken. Binnen de afzonderlijke rubrieken is voor zover de tijd het toeliet herordend, als dat de toegankelijkheid ten goede kwam. Afdeling "B" is niet nader toegankelijk door trefwoordenindices. De agenda's van ingekomen en verzonden brieven verwijzen naar de oorspronkelijke rubriceringen, maar hebben door de herordeningen hun functie van indicateur goeddeels verloren.
Het archief van Curatoren is geselecteerd op vernietiging. Na vernietiging bleef van de oorspronkelijke ca. 40 strekkende meter ca. 27 strekkende meter over.
Indien na raadpleging van de plaatsingslijst bepaalde beleidsstukken niet gevonden worden, is het raadzaam zich te wenden tot het CvB van de RUG (afd. PAZ). Want bestanddelen van het archief van Curatoren tot 1960 berusten nog onder het beheer van de RUG.
Bijlage
3.1. Rubrieken archief curatoren
3.2. Rubrieken archief curatoren
3.3. Rubrieken archief curatoren, 1956/8 Plaatsingslijst rubrieken archief curatoren, 1933-1960
Kenmerken
Beschrijving:
Gesystematiseerde Plaatsingslijst van Het Archief van Curatoren Der Rijksuniversiteit te Groningen
Bewerker:
B.P. Tuin
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1988
Omvang:
22,15 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS