Uw zoekacties: Kerspel Weiwerd, 1816 - 1948
x26 Kerspel Weiwerd, 1816 - 1948 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

26 Kerspel Weiwerd, 1816 - 1948 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Uit de aanslag-biljetten voor de grondbelasting ten name van "het dorp" - en "het karspel Weiwerd" (inv.nr. 5) blijkt dat "de vereniging het dorp en het karspel Weiwerd" zo omstreeks de jaren 1940 tot 1950 twee maal per jaar werd aangeslagen. Eénmaal voor de eigendommen van "het dorp" en éénmaal voor de eigendommen van "het kaspel" Weiwerd. i
Eerder, in de jaren na 1880, betaalde de vereniging ook al twee maal per jaar belasting. In de registers houdende de "uitkomsten der herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen" van de kadastrale gemeente Delfzijl van 1881 - opgemaakt volgens de wet van 25 apr. 1879, Stb. nr. 89 - wordt namelijk zowel het kerspel als het dorp Weiwerd als belastingplichtige genoemd. i
Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat "de vereniging het dorp en het karspel Weiwerd" oorspronkelijk uit twee helften heeft bestaan, uit een orgaan "'het dorp Weiwerd" geheten en een orgaan "het kerspel Weiwerd" geheten, beide met een bepaald bezit aan onroerend goed. i
Dat dit evenwel niet het geval is en dat de "vereeniging het dorp en karspel Weiwerd" geen samenvoeging is van twee organen, maar dat het woord vereniging hier meer moet worden opgevat in de betekenis van organisatie, blijkt bijvoorbeeld uit art. 1 van het reglement van de vereniging. Hierin wordt gesteld dat de vereniging, volgens de aanwezige boeken en schrifturen, al meer dan 200 jaar bestaat. Daaruit blijkt al wel dat het hier gaat om één orgaan: het voormalige kerspel i
Na de vorming van de gemeente Delfzijl behield het kerspel als enige taak het beheer van een aantal percelen land, meest oude lanen. Nu vermoed ik dat na verloop van enkele tientallen jaren, toen het begrip kerspel niet meer leefde, men het voormalige kerspel "vereeniging het dorp en karspel Weiwerd" is gaan noemen, waarbij een perceel grond van de vereniging gelegen in het dorp, gerekend werd tot "het dorp", terwijl een perceel buiten het dorp gelegen, gerekend werd tot "het kerspel". i
De onder inv.nr. 6 genoemde aanslagbiljetten ten name van de diakonie van de Ned. Herv. Gemeente Heveskes lijken niet op hun plaats in dit archief. Uit het register van inkomsten en uitgaven blijkt echter dat zij wel tot het kerspel-archief behoren, het kerspel heeft namelijk de in de aanslag-biljetten genoemde bedragen betaald. i
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het kerspel Weiwerd
Bewerker:
C. Tromp
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1982
Omvang:
0,12 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Zie voor algemene inleiding inventaris kerspel Aduard (Toegangsnummer 4)
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS