Uw zoekacties: Federatie van Overleg- en Adviesorganen, 1989 - 1996
x2312 Federatie van Overleg- en Adviesorganen, 1989 - 1996 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2312 Federatie van Overleg- en Adviesorganen, 1989 - 1996 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
Algemeen

De Stichting Federatie van Overleg- en Adviesorganen, afgekort Stichting F.O.A. is 24 september 1990 opgericht ingevolge de provinciale beleidsanalyse op het gebied van de volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening. De officiële naam van de stichting is "Stichting Federatie van Overleg- en Adviesorganen, afgekort Stichting F.O.A.". In deze plaatsingslijst wordt de stichting verder aangeduid als FOA.
Het doel van de stichting FOA is het bevorderen van samenwerking tussen de advies- en overlegorganen in de provincie Groningen, waarmee de Federatie in federatief verband samenwerkt. Het bevorderen van de samenhang en samenwerking binnen de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulpverlening, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Alsmede het uitvoeren van werkzaamheden en het uitoefenen van bevoegdheden van deze organen op het gebied van het personeelsbeleid, administratie, documentatie en overige ondersteunende taken. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, met in achtneming van alle wettelijke voorschriften waaraan de samenwerkende organen zich dienen te houden.
Zij tracht dit doel te bereiken, te bevorderen en te handhaven door de volgende taken:
a. het aanstellen en detacheren van personeel;
b. het bieden van facilitaire ondersteuning in de vorm van huisvesting, administratie en dergelijke;
c. het zorgdragen voor de financiëring van door voormelde organen uitgevoerde taken;
d. het voeren van overleg;
e. het zowel op verzoek als op eigen initiatief uitbrengen van adviezen, en
f. alle wettige middelen die dienstig zijn aan het bereiken van het doel. i
De FOA heeft geen bemoeienis met de begrotingen, werkplannen en rekeningen van de participerende organisaties zoals de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening (PRVMD), Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid (POR), Stichting Provinciaal Overleg Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (POZ), Stichting Provinciaal Overleg- en adviesorgaan Ouderenbeleid (POO), de Groninger Beraadsgroep/Vereniging Jeugdhulpverlening (GBJ/GVJ) en het patiëntenplatform (Klaverblad).
De PRVMD voert artikelen uit van de Gezondheidswet, de POR en POZ van de Tijdelijke verstrekkingenwet, GBJ/GVJ van de Wet op de Jeugdhulpverlening en de POO van de Wet op de Bejaardenoorden. Deze werkzaamheden worden inhoudelijk op elkaar afgestemd. Om een zo efficiënt mogelijke werkwijze te bereiken zijn deze organisaties samengegaan in een federatie.
Provinciale Staten hadden het voornemen op 28 september 1994 tot beëindiging van de subsidie aan de FOA per 1 januari 1996. De liquidatie van de FOA is dan een feit. i
Verantwoording archief

Het archief is vaak verhuisd. Aanvankelijk werd het gevormd in Groningen, maar kwam in december 1998 via de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Oostelijk Groningen (SMDOG) te Winschoten bij de provincie terecht. Enkele stukken van de FOA van bestuursvergaderingen van bijvoorbeeld 26 oktober 1994 en 12 december 1994 ontbreken.
Soms zijn er stukken uit het archief gehaald, vooral van de laatste jaren uit het bestaan van de FOA.
Stukken van personele aard berusten bij de provincie. Zie het archief van de PRVMD (sommige personeelsleden waren gedetacheerd bij meerdere instellingen, uit praktische overwegingen zijn die stukken bijelkaar gehouden). i
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Federatie van Overleg- en Adviesorganen (F.O.A)
Bewerker:
J. Hesseling
Behoort tot collectie:
Provincie Groningen
Laatste Publicatie:
2007
Omvang:
0,3 meter
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS