Uw zoekacties: Hervormde gemeente Meedhuizen, 1649 - 1969
x226 Hervormde gemeente Meedhuizen, 1649 - 1969 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

226 Hervormde gemeente Meedhuizen, 1649 - 1969 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
De kerkelijke gemeente is gesticht in 1624. Tot Meedhuizen, ook wel geschreven Meethuizen, Midhuizen of Midthuizen, behoren burgerlijk onder meer ook Opmeeden, Schaapbulten en Ideweer. De kerkelijke gemeente van Meedhuizen was klein. Ondanks het feit dat zij vrij oud is, is er van de notulen of handelingen van kerkenraad en kerkvoogdij weinig overgebleven in het archief. Naspeuringen ten tijde van de inventarisatie in 1980 brachten alsnog het notulenboek van de kerkenraad van 1814-1878 boven water. De overige 'handelingen' van kerkenraad en kerkvoogdij beslaan de periode 1901-1961. Meedhuizen had zo'n kleine kerkelijke gemeente (160 hervormden waarvan 30 lidmaten) dat die van 1594 tot 1624 gecombineerd was met de gemeente Farmsum onder resp. Hermannus Mullerus, Hiddo Lamberti Groothuis en Patroclus Römelingh als predikanten. *  In 1624 kreeg Meedhuizen voor het eerst een eigen predikant in de persoon van Harco Tjaden.
De moeilijkheden die de in 1835 in Meedhuizen benoemde predikant Andreas Visscher ondervond bij zijn beroeping in Heveskes in 1845 werden door de kerkenraad van Meedhuizen met afgrijzen bekeken. Zij konden zich niet verenigen met 'het schandelijk de onwaarheid spreken' van kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. Andreas Visscher heeft van 1835-1878 in Meedhuizen gestaan en 'de hooggeachte leraar en vriend' nam in juni 1878 'hartelijk afscheid van zijn geliefde Gemeente na zijn ruim 43-jarige Evangeliedienst' *  Moeilijkheden met de collator zijn er in Meedhuizen nooit geweest. De kerkenraad verzette zich nimmer tegen de beslissing van de collator. Toen de kerkenraad bij de benoeming van dominee Ulrich Jan Huber in 1878 aan de collator vroeg om een continuering van een uitkering uit de praebende-kas, die Andreas Visscher had genoten als aanvulling op zijn tractement, werd dit door de collator zonder opgave van redenen geweigerd. De kerkenraad 'legt zich daar stil bij neer'.
Meedhuizen was een rechtzinnige gemeente, de kerkenraad zocht steeds rechtzinnige herders. In 1959 keerde de kerkenraad zich unaniem tegen de plannen van de Overleg Commissie Eemsmond om aparte zielszorg voor vrijzinnigen in het leven te roepen 'omdat in plaatsen waar veel vrijzinnigen wonen, dezen onder een rechtzinnig predikant niets te kort komen, integendeel, want vrijzinnigen laten veel weg uit het evangelie en wie dat doet, zij vervloekt' *  . In juli 1961 werd voor het eerst gesproken over combineren met andere gemeenten.
Sinds 1 november 1962 werd in een persoonlijke combinatie (p.c.) nauw samengewerkt met de door de uitbreiding van Delfzijl bedreigde hervormde gemeenten Heveskes, Weiwerd en Oterdum. Op 1 januari 1968 volgde een volledige fusie tot de hervormde gemeente Oosterhoek - Meedhuizen. Een jaar later per 1 juli 1969 kwam er een fusie met de hervormde gemeente Farmsum tot stand. De nieuwe naam luidt: hervormde gemeente Farmsum - Oosterhoek - Meedhuizen.
Het archief beslaat de periode 1649-1969. De eerdere toegang uit 1980 is in 2002 herzien en hiermee vervallen. In 2015 is een aanvulling toegevoegd. Archiefbescheiden jonger dan 50 jaar zijn alleen toegankelijk met schriftelijke toestemming van de bewaringgever.
Inventaris
1. Kerkenraad
2. Diaconie
3. Kerkvoogdij
4. Stichting 'Ten Have Fonds'
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de hervormde gemeente Meedhuizen
Bewerker:
J. Ellerbroek-Wellinga en B. Valkenburg
Laatste Publicatie:
2016
Behoort tot collectie:
Rijk
Omvang:
1 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Deze toegang vervangt eerdere versies uit 1980 en 2002. Zie ook toegangnr. 223
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS