Uw zoekacties: Coöperatieve Landbouwersaankoopvereniging "De Nieuwe" G.A. t...
x2189 Coöperatieve Landbouwersaankoopvereniging "De Nieuwe" G.A. te Wildervank, 1893 - 2002 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2189 Coöperatieve Landbouwersaankoopvereniging "De Nieuwe" G.A. te Wildervank, 1893 - 2002 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Vermoedelijk was de vergadering van 18 februari 1893 de eerste vergadering van de Coöperatieve Landbouwersaankoopvereniging 'De Nieuwe' te Wildervank, en volgde de oprichting van deze coöperatie op verdeeldheid binnen een reeds bestaande landbouwvereniging, die voortaan wel als 'De Oude' werd aangeduid.
In de laatste decennia van de negentiende eeuw vond de coöperatie-gedachte in de landbouw steeds meer aanhang; landbouwers trachtten hun positie ten opzichte van handelaar en leverancier te versterken door verenigd de markt te betreden en onderhandelingen aan te gaan. Daarnaast vond de verwerking van agrarische produkten, zoals melk, aardappelen en stro, in toenemende mate plaats in fabrieken, gesticht als coöperatieve onderneming van agrariërs.
Zowel wat betreft aankoop van benodigdheden als wat betreft afzet van produkten, meenden vele Nederlandse landbouwers hun economische positie te kunnen verbeteren door vereniging in coöperatief verband.
Naast aankoop tegen zo laag mogelijke prijs van door de leden gewenste produkten, stelde de nieuwe vereniging zich ook tot doel algemene belangen-behartiging en bloei van de plaatselijke landbouw.
Waar in die tijd stalmest en straatvuil meer en meer vervangen werden door kunstmest, werd toch met name de aanschaffing van laatstgenoemde meststof een kerntaak van de coöperatie.
Maar niet alleen aankoop van meststoffen, zaden, bestrijdingsmiddelen en gereedschap tegen gunstige prijs hield de leden van de vereniging bezig, men wisselde ook opgedane ervaringen en verworven inzichten uit en stelde allerlei vraagstukken aan de orde.
Uitvoerig werd gesproken over protectionisme en het heffen van invoerrechten op de import van graan e.d. alsook over de risico's van vrijhandel.
De economische crisis en depressie van de jaren dertig en de daarop volgende overheidsmaatregelen brachten de gemoederen in beroering.
Aandacht was er voor het opkomend nationaal-socialisme en voor het overleven van de Duitse bezetting.
Hoewel de coöperatieve vereniging steeds van bescheiden omvang bleef, gebruik moest maken van de diensten van overkoepelende organisaties, zoals het Centraal Bureau (C.B.) en regelmatig tot samenwerking met andere plaatselijke of regionale landbouworganisaties genoodzaakt was, wist deze kleine vereniging toch tot 1971 een zelfstandige onderneming voor aankoop van landbouw-benodigdheden in stand te houden.
In dat jaar werd de, in 1893 gestichte, coöperatieve vereniging omgezet in een afdeling van de Christelijke Veenkoloniale Landbouw Bond (C.V.L.B.), welke Bond in 1979 plaats zou maken voor de Drents-Groninger Christelijke Boeren en Tuinders Bond (C.B.T.B.).
In de tweede helft van de twintigste eeuw kenmerkte de Nederlandse landbouw zich door verder-gaande mechanisatie en rationalisatie, door uitstoot van arbeidskrachten en door vermindering van het aantal boeren-bedrijven.
Landbouworganisaties in Groningen en Drenthe aanvaardden in het laatste decennium van die eeuw de noodzaak tot samengaan voor hernieuwde krachten-bundeling.
In de nieuwe opzet van organisatie van noordelijke land- en tuinbouwers zouden afdelingen tenminste 150 leden moeten tellen.
Hoewel de Vereniging 'De Nieuwe' sinds 1991 ook boeren van Kiel-Windeweer als leden kende, bleef deze toch nog te beperkt van leden-aantal en kende een te geringe opkomst bij vergaderingen, om in het nieuwe bestel van landbouworganisatie een plaats te verwerven.
Op 28 november 2002 hield de Vereniging de laatste vergadering.
In 2004 werden de archiefstukken van de Coöperatieve Landbouwersaankoopvereniging te Wildervank overgedragen aan de Groninger Archieven.
De stukken, die betrekking hebben op de periode 1893 - 2002, omvatten ongeveer 0,40 m aan planklengte.
De archiefbescheiden bevatten geen informatie, die van dergelijke, persoonlijke aard is, dat beperkingen aan de openbaarheid gesteld zouden moeten worden. Alle stukken zijn toegankelijk voor raadpleging.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van de Coöperatieve Landbouwersaankoopvereniging 'De Nieuwe' te Wildervank, later een afdeling van de Christelijke Veenkoloniale Landbouw Bond en vervolgens van de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond
Bewerker:
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2006
Omvang:
0,5 m standaardarchiefberging
Licentie:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS