Uw zoekacties: Provinciale Commissie Werkgelegenheid Groningen, 1951 - 1983
x2141 Provinciale Commissie Werkgelegenheid Groningen, 1951 - 1983 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2141 Provinciale Commissie Werkgelegenheid Groningen, 1951 - 1983 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid in Groningen (P.C.W.) werd in 1950 op verzoek van de minister van Sociale Zaken door Gedeputeerde Staten ingesteld. De P.C.W. diende de werkgelegenheidspolitiek in de provincie te stimuleren en te adviseren aan de Interdepartementale Commissie voor de Werkgelegenheid en het Coördinatie College voor Openbare Werken over provinciale werkgelegenheidsvraagstukken. * 
De commissie werd als volgt samengesteld: De Commissaris der Koninging (voorzitter), twee leden van Gedeputeerde Staten en acht hoofden van regionale rijks- en provinciale diensten of organisaties die betrokken waren bij de arbeidsvoorziening of openbare werken deden uitvoeren. Als lid-secretaris werd de chef van de toenmalige 3e afdeling van de provinciale griffie benoemd. Later werd de commissie nog uitgebreid met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. In de eerste vergadering werden drie subcommissies samengesteld.
In 1954 werd de organisatie van de rijksdiensten op het terrein van werkgelegenheid gewijzigd. Volgens richtlijnen van de Minister van Sociale Zaken kreeg de P.C.W. tot taak:
-het bevorderen van de medewerking van lagere publiekrechtelijke lichamen en particulieren aan de aanvullende werkgelegenheidspolitiek;
-het bevorderen van de voorbereiding en uitwerking van plannen voor "aanvullende" werken door lagere publiekrechtelijke lichamen en particulieren;
-het verzamelen en registreren van voornoemde plannen;
-het opstellen van periodieke programma's en deze aan het Coördinatie College voor Openbare Werken (C.O.W.) te overleggen;
-Het reguleren van de uitvoering van door het C.O.W. gesubsidieerde werken naar de ontwikkeling op de arbeidsmarkt;
-het volgen van en rapporteren over de werkgelegenheidssituatie in de provincie.
Gedeputeerde Staten besloten de P.C.W. aan de nieuwe situatie aan te passen. De samenstelling van de commissie werd niet principieel gewijzigd. De drie subcommissies werden opgeheven. Ingesteld werden een Werkcommissie (in feite een voortzetting van de Subcommissie Openbare Werken) en een Subcommissie Arbeidsproblemen.
De Werkcommissie werd samengesteld uit een lid van Gedeputeerde Staten (voorzitter), zes hoofden van regionale diensten e.d. en het hoofd van de toenmalige derde afdeling van de provinciale griffie. De leden uit het bedrijfsleven werden benoemd in de Subcommissie Arbeidsproblemen. Voorzitter van deze commissie werd de hoofdinspecteur-directeur voor de arbeidsvoorziening. Op deze wijze waren alle leden van de grote commissie, uitgezonderd de voorzitter, één lid van Gedeputeerde Staten, de directeur van de N.E.T.O. en de rijksnijverheidsconsulent in de Werkcommissie of in de Subcommissie Arbeidsproblemen vertegenwoordigd. Het gevolg was dat de grote commissie na genoemde reorganisatie nog maar een paar maal bijeen is geweest.
Volgens de door Gedeputeerde Staten gegeven instructie omvatte de taak van de Werkcommissie in hoofdzaak de in de voornoemde richtlijnen van de minister van Sociale Zaken vermelde zaken. De Subcommissie Arbeidsproblemen kreeg tot taak de Werkcommissie in staat te stellen te bevorderen, dat de belangen van het bedrijfsleven bij de programmering en de regulering van de aanvullende werken niet werden geschaad.
In verband met de totstandkoming van de Nationale Raad voor de Arbeidsmarkt en de Regionale Raden voor de Arbeidsmarkt gingen de Gedeputeerde Staten van Groningen bij besluit van 14 mei 1974, nr. 11.555/D, 7e afd. over tot opheffing van de P.C.W. en haar subcommissies. Bij datzelfde besluit werd het Regionaal Coördinatie College voor Openbare Werken in de provincie Groningen (R.C.O.W.-Groningen) ingesteld. Het R.C.O.W.-Groningen nam de taak met betrekking tot het treffen van concrete aanvullende werkgelegenheidsmaatregelen van het P.C.W. over. * 
Het R.C.O.W.-Groningen werd opgeheven bij besluit van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 1986, nr. 32.145/40/B5, 7e afd.
Een groot gedeelte van het archief is vernietigd. Het resterende deel, met een omvang van 1,5 meter, werd in 2004 overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.
Kenmerken
Beschrijving:
Archieven van de Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid in Groningen, 1951-1974 en het Regionaal Coördinatie College voor Openbare Werken in de provincie Groningen, 1974 - 1983.
Bewerker:
H. van der Meer
Behoort tot collectie:
Provincie Groningen
Laatste Publicatie:
2004
Omvang:
1,5 m standaardarchiefberging
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS