Uw zoekacties: Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Hoogkerk, 1967 - 1986
x2075 Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Hoogkerk, 1967 - 1986 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2075 Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Hoogkerk, 1967 - 1986 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
Zonder of vrijwel zonder overheidsbemoeienissen en overheidsgeld, is de opvang van jongere kinderen eeuwen-lang overgelaten aan begijnen, matressen, aan de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, aan kerkelijke instellingen en aan andere vormen van particulier initiatief. i
Het bewaarschool-onderwijs, later kleuter-onderwijs genoemd, heeft tot ver in de twintigste eeuw kenmerken van maatschappelijke hulpverlening in zich gedragen: moeders van jonge kinderen werden, door opvang of bewaarschool, in staat gesteld met werken gezinsinkomen te verdienen of te vergroten. i
De bekostiging van deze voorzieningen bleef nog heel lang gestoeld op schoolgeld en liefdadigheid. Pas in 1956 kwam nationale wetgeving en algemene regelgeving voor vergoeding uit rijkskas tot stand. i
In de zomer van 1948 besloten zesentwintig leden van de Gereformeerde kerk in Hoogkerk een Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs op te richten en nog op 15 november van hetzelfde jaar werden de eerste kleuters toegelaten tot de bewaarschool in een bijgebouw bij de kerk aan het Hoendiep. i
Dankzij bijdragen, renteloze leningen en werkzaamheden van ouders en verenigingsleden, was het verenigingsbestuur in staat twee jaar later een eigen schoolgebouwtje (Madeliefje) te laten bouwen. i
In 1961 werd een tweede kleuterschool (Zonnebloem) geopend, die de eerste vijf of zes jaar bleef aangewezen op huisvesting in een noodgebouw. i
Nadat deze Zonnebloem-kleuterschool in 1967 alle kleuters in een nieuw gebouw had ondergebracht, werd dat jaar een derde kleuterschool (Korenbloem) gesticht en ondergebracht in het ontruimde noodgebouw. Drie jaar later mochten ook de kleuters van de Korenbloem verhuizen naar een eigen permanent schoolgebouw, maar nog twee jaar later bleek het noodzakelijk in dit noodgebouw een dependance van deze Korenbloem-school te vestigen. i
In 1973 omvatte de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs drie scholen, vier schoolgebouwen (drie permanente gebouwen en een noodvoorziening), zeven kleuterklassen en meer dan tweehonderd leerlingen. De schoolvereniging was tot bloei gekomen, kende een goed-functionerend bestuur en een financiëel gezonde situatie en toenemende aanmelding van kleuters, ook uit de Hervormde, Christelijk-Gereformeerde en Vrijgemaakt-Gereformeerde gezindte. i
Bovendien gaven de aktiviteiten van de, in 1975 gevormde oudercommissies blijk van betrokkenheid en inzet van verenigingsleden en ouders van leerlingen. Toch werd het voortbestaan van de Vereniging reeds bedreigd door de, die jaren kenmerkende golven van maatschappij- en onderwijsvernieuwing, door bestuurders en overheid voorgestaan en krachtig uitgedragen. i
Onder de vele nagestreefde veranderingen was ook het samengaan - men sprak bij voorkeur van integratie - van kleuter- en lager onderwijs. Voor afzonderlijke kleuterscholen zou in het, op de schop te nemen onderwijsveld geen plaats meer zijn. Het bestuur van de Vereniging besloot zich te schikken naar de verordonneerde, nieuwe onderwijsstructuur en de kleuterscholen over te dragen aan besturen van lagere scholen, die vervolgens geheel vernieuwde basisscholen zouden kunnen vormen. i
De Vereniging voor Protestants Christelijk Kleuter- en Basis-onderwijs bleek bereid de kleuterschool Madeliefje over te nemen en te koppelen aan haar Juliana-school en de kleuterschool Korenbloem, na overname, te integreren met de M.L. King-school. i
De Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs (Vrijgemaakt) zou graag de kleuterschool, De Zonnebloem, na overdracht, samensmelten met de Rehoboth-school. i
Met ingang van 1 januari 1982, een jaar vóór de invoering van de wet op het Basisonderwijs, de intrekking van de Lager-onderwijs-wet 1920 én de intrekking van de wet op het Kleuter-onderwijs 1956, werden de kleuterscholen inderdaad overgedragen en werd de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Hoogkerk opgeheven. i
De omvang van het archief is 0,30 meter. i
Alle stukken van het archief zijn openbaar en toegankelijk voor raadpleging. i
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs te Hoogkerk
Bewerker:
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2003
Omvang:
0,3 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS