Uw zoekacties: Directeuren van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf, 1907 - 1974
x1949 Directeuren van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf, 1907 - 1974 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1949 Directeuren van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf, 1907 - 1974 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het archief van de Directeuren van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen kan worden beschouwd als een verlengstuk van het archief van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Groningen (ABS 112, toegangsnummer 1459).
Voor het historisch overzicht van het archiefvormend orgaan en de organisatie van het bedrijf wordt verwezen naar de inleiding van voornoemd archief, dat overigens ook het archief van de Gemeentetram Groningen wordt genoemd.
Achtereenvolgens waren de directeuren van het vervoerbedrijf:
- E.B. van Doesburg (1 april 1907-1 april 1918), directeur Licht en Tram.
- Ir. A. Schmidt ( 1 april 1918-24 augustus 1946), directeur Tram.
- F.A. Hiemstra (24 augustus 1946-1 september 1960), directeur Gemeentelijk Vervoerbedrijf.
- J.P. Bamberg (1 september 1960-1 september 1985), directeur Gemeentelijk Vervoerbedrijf.
Een deel van dit archief is bezorgd door het Veenkoloniaal Museum te Veendam; het onderdeel, een personeelsboek jaren '20-'30, is gevonden bij de ontruiming van de oude EDON-locatie aan de Bloemsingel. Naast stukken van algemene aard, zoals ingekomen correspondentie uit de jaren 1910 tot 1936 (vooral uit 1911, 1912 en 1913) en een stuk betreffende het 25-jarig bestaan van het Trambedrijf in 1935, komen stukken van bijzondere aard voor; resumerend betreffen dit stukken met als onderwerp:
- personeel, vanaf 1907 tot 1961
- 2 processen, die het Ministerie van Financiën heeft gevoerd tegen ambtenaren van de Gemeente Groningen
- radiostoringen door trolleybussen
- de aanschaf van trolleybussen, " 1948
- fabrieksdocumentatie over trolleybussen (opgenomen in dit archief, omdat het gebruik van trolleybussen in Groningen tamelijk uniek geweest is in Nederland)
- tijdschriften, rapporten en studies etc. over trolleybussen en trolleybusvervoer (ook om dezelfde reden opgenomen in dit archief)
- wijzigingen in het lijnennet, te weten Grote Markt en Kostverloren in 1955 en 1958
- de aanschaf van de laatste 2 trolleybussen (nr. 125 en 126) in 1959-1964.
Een groot gedeelte van dit archief bestaat uit stukken, originele tekeningen en witdrukken behorende bij het advies van Dr.-Ing. E. h. Fr. Lehner "Advies Openbaar Vervoer Groningen" uit 1971 (verder aangeduid als 'plan Lehner').
Op 4 februari 1966 stelde het gemeentebestuur van Groningen de commissie Stadsstructuur in, met als taak oplossingen te vinden voor de problemen waarvoor de gemeente stond, in verband met de te verwachten gebiedsuitbreiding en met de te verwachten centrumpositie in de agglomeratie Groningen. De toenmalige directeur van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf J. P. Bamberg was een van de commisieleden.
Op 1 oktober 1965 hadden B. en W. aan de verkeersadviseur Ir. H. M. Goudappel de opdracht gegeven om een studie te maken van de verkeersproblemen in de binnenstad en om advies uit te brengen over de te treffen maatregelen. Op 10 april 1967 kwam het Ontwerp-verkeersplan Groningen Centrum uit, dat door de commissie Stadsstructuur werd aanvaard voor de verwezenlijking van een structuurplan voor de binnenstad. Zowel in verband met de te verwachten gebiedsuitbreiding als met het structuurplan van de binnenstad achtten B. en W. het noodzakelijk dat een Algemeen Verkeers- en Vervoersplan voor Groningen werd opgezet. Ten aanzien van het openbaar vervoer werd om een afzonderlijke studie gevraagd; hiervoor werd als deskundige op dit gebied F. Lehner van het bureau Üstra uit Hannover ingeschakeld. De eerste bespreking met een delegatie van de commissie vond plaats op 27 juni 1967. Vanaf dat moment was de heer Bamberg als deskundige van het openbaar vervoer de contactpersoon met de heer Lehner en heeft als zodanig het ontstaansproces van het rapport begeleid.
Bij de stukken van dit archiefonderdeel bevinden zich:
- correspondentie vanaf 5 juni 1967 tot 1973 (1969 ontbreekt),
- het rapport zelf (inclusief de oerversie),
- een plan (december 1970) voor een tramlijnennet rondom en door de stad Groningen (met onder andere een ondergronds station op de Grote Markt),
- commentaren en repliek op het plan Lehner,
- tekeningen etc. beschikbaar gesteld ten behoeve van het maken van het plan Lehner,
- stukken betreffende het project "Groningen Noord Hoog",
- voorstudie van Lehner voor de openbaar vervoer voorziening van Noorddijk = Lewenborg 4,
- het rapport "Groningers over hun binnenstad" van de Werkgroep Binnenstad (november 1974).
Bijlage tekeningenlijst (calques en ongevouwen witdrukken)
1. Calques
2. Witdrukken
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Directeuren van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf
Bewerker:
A.J. Scheffer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
1 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS