Uw zoekacties: Bank van lening, 1680 - 1948
x1477 Bank van lening, 1680 - 1948 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1477 Bank van lening, 1680 - 1948 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Toen in 1570 Parcevall Balocus aan Burgemeesters en Raad het verzoek richtte om in de stad Groningen 'een taefel van lehninge tholden' werd dit om onbekende redenen door het stadsbestuur afgewezen *  . Voor zover bekend was dit de eerste keer, dat hier in de stad Groningen sprake was van de oprichting van een bank van lening. De Ommelanden daarentegen verleenden in 1605 *  voor 20 jaren octrooi aan Jacques de Mol, ondanks protesten van de zijde van de stad Groningen, waarvan eveneens niet bekend is of men hiermede bij de heren van de Ommelanden succes had *  .
Hoewel in 1621 reeds werd gedacht aan de oprichting van een bank van lening *  duurde het tot 1627 voor men ging onderzoeken, in hoeverre het 'thot der stadts proffijdt' een leenbank zou kunnen worden opgericht *  , waarbij men tot de conclusie kwam, dat dit het beste kon geschieden door een 'particulier' *  'ende so danigen mett dewelcke gecontracteerdt zall kunnen worden thot mesten vordeel en profijt van dese stad' *  .
Eerst in 1628 ging Groningen over tot het verlenen van een octrooi voor het houden van een Bank van Lening aan Robert van Belle *  , 'als miest geboden hebbende', 'denwelcken mede beloofft wordt, dat in hett Gorecht ende olde Ampten van de heren voors. niett geduldett zall worden' *  , die uiteraard door verschillende pandhouders werd opgevolgd *  .
Ook in de provincie Groningen werden banken van lening opgericht o.a. te Delfzijl *  en Appingedam *  , hetgeen natuurlijk zijn materiele invloeden had op de Bank van Lening hier ter stede.
In de rij van pachters van de Bank van Lening mag wel in het bijzonder worden genoemd de voogdij van het Roode Weeshuis alhier, dat met ingang van 3 november 1766 de pacht van de Bank van Lening op zich nam *  .
Met de winsten uit deze pachting trachtte men het leven der weeskinderen wat meer aanzien te geven.
Aangezien de lasten de baten overtroffen, zag men er per 1 januari 1880 van af om het beheer verder te voeren. Noodgedwongen nam de gemeente Groningen het roer in handen en stelde een commissie van beheer in. Voor de uitvoering zorgde een directeur geassisteerd door 1 of 2 beambten.
Tot 1 maart 1947 heeft de Bank van Lening zijn bestaan gevoerd. In de raadsvergadering van 16 december 1946 werd besloten er een eind aan te maken (voordracht B en W van 12 december 1946, bijlage 161).
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
4. Varia
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de bank van lening te Groningen
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
27,33 m standaardarchiefberging
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS